Strona główna

Sprawy konstytucyjne

Do podstawowych zadań Biura Spraw Konstytucyjnych należy:

  1. podejmowanie działań związanych z wykonywaniem obowiązków i uprawnień procesowych Prokuratora Generalnego jako uczestnika postępowania w sprawach rozpoznawanych przez Trybunał Konstytucyjny;
  2. wykonywanie innych czynności zleconych przez Prokuratora Generalnego lub Prokuratora Krajowego.