Strona główna

Status prawny jednostki

Prokuratura Okręgowa w Łodzi jest jednostką państwową nieposiadającą osobowości prawnej.