Strona główna

Status prawny jednostki

  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 roku regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury  (Dz.U.  2016.508)
  • Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (Dz.U. 2016.177)