Strona główna

Status prawny jednostki

Prokuratura Okręgowa w Bielsku - Białej jest państwową jednostka organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej.
Podstawy prawne działalności:

  • Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze ( Dz. U. 2016.177),
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 roku Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury ( Dz. U. 2016.508 ),
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur  regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości ( Dz. U. 2016.270 )

Zakres właściwości terytorialnej:

Prokuratura Okręgowa w Bielsku - Białej działa w obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Katowicach i zakresem swojego działania obejmuje obszar właściwości czterech prokuratur rejonowych.

Prokuratury rejonowe okręgu bielskiego:
  1. Prokuratura Rejonowa Bielsko - Biała Południe w Bielsku - Białej
  2. Prokuratura Rejonowa Bielsko - Biała Północ w Bielsku - Białej
  3. Prokuratura Rejonowa w Cieszynie
  4. Prokuratura Rejonowa w Żywcu