Strona główna

Status prawny jednostki

Podstawy prawne działalności:

  • Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (Dz.U.2016.177)
  • Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o prokuraturze (Dz.U.2016.178)
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 roku - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U.2016.508).
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustaleniaich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U.2016.270).