Strona główna

Status prawny jednostki

- Status prawny Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U. z 2016 poz. 270 z dn 3-03-2016r.)

 

- Ustawa z dnia 28.01.2016r. Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2016 poz. 177 z dn. 15.02.2016r.)

 

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury z dnia 7 kwietnia 2016 roku ( Dz.U. z 2016.508 z późn.zm).