Strona główna

Status prawny jednostki

P o d s t a w y   p r a w n e   d z i a ł a l n o ś c i:

- Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (Dz.U.2016.177)

- Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o prokuraturze (Dz.U.2016.178)

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016  roku - Regulamin -wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U.2016.508).

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U.2016.270).

 

Z a k r e s   w ł a ś c i w o ś c i   t e r y t o r i a l n e j:

wyciąg z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości – DZ. U.  nr 2016 r. poz. 270:

 

§ 2. Tworzy się następujące prokuratury regionalne oraz ustala ich siedziby i obszary właściwości:

7) w obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Poznaniu:

 a)  Prokuraturę Okręgową w Koninie – obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Kole, Koninie, Słupcy i Turku,

 

§ 4. Ustala się siedziby i obszary właściwości prokuratur rejonowych:

 12)  w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Koninie:

 a) Prokuraturę Rejonową w Kole dla miasta Koło oraz gmin: Babiak, Chodów, Dąbie, Grzegorzew, Kłodawa, Ko- ło, Kościelec, Olszówka, Osiek Mały, Przedecz, Sompolno i Wierzbinek,

b) Prokuraturę Rejonową w Koninie dla miasta Konin oraz gmin: Golina, Grodziec, Kazimierz Biskupi, Kleczew, Kramsk, Krzymów, Rychwał, Rzgów, Skulsk, Stare Miasto, Ślesin i Wilczyn,

c) Prokuraturę Rejonową w Słupcy dla miasta Słupca oraz gmin: Lądek, Orchowo, Ostrowite, Powidz, Pyzdry, Słupca, Strzałkowo, Witkowo i Zagórów,

d) Prokuraturę Rejonową w Turku dla miasta Turek oraz gmin: Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Malanów, Przykona, Tuliszków, Turek i Władysławów;