Strona główna

Status prawny jednostki

Status prawny lub forma prawna jednostki.

     Prokuratura Okręgowa we Włocławku i jej jednostki organizacyjne działają na podstawie art. 17 ust. 1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1985 roku o prokuraturze (Dz. U. z 2008 roku Nr 7, poz. 39) oraz § 3 pkt. 2 lit. „f” i § 5 pkt 42 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. z 2010 roku Nr 49, poz. 297).

    Znajduje się w obszarze działania Prokuratury Regionalnej w Gdańsku i jej bezpośrednio podlega.