Strona główna

Statystyki, sprawozdania, kontrole

 Informacja statystyczna z działalności Prokuratury Okręgowej w Radomiu

i jej jednostek podległych za I półrocze 2013 roku. (archiwum ZIP)

 

Informacja statystyczna z działalności Prokuratury Okręgowej w Radomiu

i jej jednostek podległych za rok 2012. (archiwum ZIP)

 

 

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Radomiu

i jej jednostek  podległych za 2012 r.  - (plik PDF)

 

 

 

Informacja statystyczna z działalności Prokuratury Okręgowej w Radomiu za I półrocze 2012 roku: