Strona główna

Statystyki, sprawozdania, kontrole

KONTROLA ZARZĄDCZA

 

ROK 2016

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Łodzi na rok 2016...(czytaj)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Łodzi za rok 2015...(czytaj)

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratora Okręgowego w Łodzi za rok 2015...(czytaj)


ROK 2015

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Łodzi na rok 2015...(czytaj)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Łodzi za rok 2014...(czytaj)

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratora Okręgowego w Łodzi za rok 2014...(czytaj)


ROK 2014

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Łodzi na rok 2014...(czytaj)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Łodzi za rok 2013...(czytaj)

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratora Okręgowego w Łodzi za rok 2013...(czytaj)


ROK 2013

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Łodzi na rok 2013...(czytaj)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Łodzi za rok 2012...(czytaj)

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratora Okręgowego w Łodzi za rok 2012...(czytaj)


ROK 2012

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Łodzi na rok 2012...(czytaj)

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratora Okręgowego w Łodzi za rok 2011...(czytaj)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Łodzi za rok 2011...(czytaj)KONTROLE ZEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W ŁODZI
W ROKU 2013 ... (czytaj)WIZYTACJE I LUSTRACJE PRZEPROWADZONE W ROKU 2013

 

W I Z Y T A C J E

  1. I A 400/1/13 - wizytacja Prokuratury Rejonowej  Łódź- Widzew (Zarządzenie nr 1/13)
  2. I A 400/2/13 - wizytacja Prokuratury Rejonowej  w Brzezinach (Zarządzenia nr 14, 26, 35/13)

L U S T R A C J E 

  1. I A 400/3/13 lustracja postępowań karnych zakończonych postanowieniem o umorzeniu postępowania przygotowawczego  na podstawie art. 17§1kpk oraz art. 322§ 1kpk, w których w I kwartale 2013 roku decyzja merytoryczna została wskutek rozpoznania zażalenia uchylona przez sąd, bądź też prokurator sam się do niego przychylił, a w których procesowy czas trwania postępowania w dniu podjęcia decyzji umorzeniu przekroczył 3 miesiące (Zarządzenie  39/13)
  2. I A  400/4/13 lustracja  postępowań przygotowawczych, dotyczących przestępstw przeciwko własności intelektualnej i przemysłowej (Zarządzenie nr 57/13)
  3. I A 400/5/13 lustracja postępowań karnych prowadzonych w Prokuraturach Rejonowych Łódź-Śródmieście, Łódź-Bałuty i w Pabianicach które na dzień 30 czerwca 2013 roku trwały według terminów procesowych dłużej niż 6 miesięcy i krócej niż 1 rok (Zarządzenie nr  72, 95 /13)