Strona główna

Statystyki, sprawozdania, kontrole

Powrót do listy

poniedziałek, 13 listopada 2017

INFORMACJA

o wybranych danych statystycznych okręgu Prokuratury Regionalnej w Krakowie
za I półrocze 2017 roku

 

Wpływ spraw karnych 49 809
Załatwiono spraw karnych 48 272
Pozostałość spraw karnych 10 699
Średnie obciążenie prokuratora sprawami karnymi 13,45
Średnie obciążenie prokuratora sprawami karnymi i pozakarnymi 16,88
Załatwiono spraw karnych z wyłączeniem odmów wszczęcia 35 326
Sprawy zakończone aktem oskarżenia 9 815
Wnioski z art. 335 § 2 kpk dołączone do aktu oskarżenia 2 108
Sprawy zakończone skierowaniem wniosku w trybie art. 335 § 1 kpk 2 386
Osoby oskarżone 11 350
Wnioski o tymczasowe aresztowanie (włącznie z listami gończymi) 658
Zastosowano tymczasowe aresztowanie (włącznie z listami gończymi) 616
Wydane postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym (wobec osób) 1 871
Osoby osądzone 15 284
Wskaźnik uniewinnień do osób oskarżonych 1,66
Wskaźnik uniewinnień osób aresztowanych do ogółu oskarżonych 0
Wskaźnik spraw zwróconych z sądu 0,17
Apelacje wniesione przez prokuratora (co do osób) 792
Apelacje rozpoznane 644
Apelacje uwzględnione 410