Strona główna

Statystyki, sprawozdania, kontrole

1. Statystyka.

W 2016 roku do prokuratur okręgu tarnobrzeskiego wpłynęło łącznie 7.922 spraw karnych,
a prokuratorzy merytorycznie zakończyli 7.774 postępowania.
Ogółem do sądu przesłano 2778 spraw wobec 3068 osób,  w tym aktem oskarżenia objęto 1.790 oskarżonych, wobec 1026 osób prokuratorzy skierowali do sądu wniosek o wyrok skazujący,  wobec 232 osób prokuratorzy skierowali do sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego, natomiast wobec 20 osób skierowano wniosek o umorzenie postępowania i zastosowanie środków zabezpieczających.
Na wniosek prokuratora sądy zastosowały tymczasowe aresztowanie wobec 89 podejrzanych,
w tym do listów gończych 17.
Poza tym prokuratorzy zastosowali 510 nieizolacyjnych środków zapobiegawczych.
Osądzono łącznie 3.008 oskarżonych, w tym uniewinniono 30 osób.
Nie było przypadku uniewinnienia osoby uprzednio tymczasowo aresztowanej.
Postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym wydano w 152 sprawach co do 158 podejrzanych na łączną kwotę 335.789,00 zł. w sprawach przekazanych do sądów.
Wobec 112 osób prokurator wniósł apelację, a wobec 22 sprzeciw od wyroku nakazowego.

2. Kontrola Zarządcza.

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu i podległych Prokuratur Rejonowych na rok 2018 - pobierz w formacie PDF


Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu za rok 2016 - pobierz w formacie PDF

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Tarnobrzegu za rok 2016 - pobierz w formacie PDF

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu i podległych Prokuratur Rejonowych na rok 2017 - pobierz w formacie PDF


Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu za rok 2015 - pobierz w formacie PDF

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Tarnobrzegu - pobierz w formacie PDFPlan działalności Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu i podległych Prokuratur Rejonowych na rok 2016 - pobierz w formacie PDF


Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu za rok 2014 - pobierz w formacie PDF

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Tarnobrzegu za rok 2014 - pobierz w formacie PDF


Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu i podległych Prokuratur Rejonowych na rok 2015 - pobierz w formacie PDF


Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu i podległych prokuratur rejonowych za rok 2013 - pobierz w formacie PDF

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Tarnobrzegu za rok 2013 - pobierz w formacie PDF

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu i podległych Prokuratur Rejonowych na rok 2014 - pobierz w formacie PDF