Strona główna

Statystyki, sprawozdania, kontrole

1. Statystyka.

W 2016 r. wpłynęło do prokuratur okręgu krośnieńskiego:

  • 7879 spraw karnych
  • 574 sprawy cywilne
  • 523 sprawy administracyjne


Ogółem załatwiono 7694 sprawy karne, do sądów skierowano 1353 akty oskarżenia wobec 1567 osób.
Załatwiono 591 spraw cywilnych oraz 531 spraw administracyjnych.
 

Dane dotyczące spraw karnych w rozbiciu na poszczególne jednostki:

Prokuratura Okręgowa w Krośnie:
- wpłynęło: 117
- załatwiono: 92

Prokuratura Rejonowa w Brzozowie:
- wpłynęło: 780
- załatwiono: 794

Prokuratura Rejonowa w Jaśle:
- wpłynęło: 1730
- załatwiono: 1705

Prokuratura Rejonowa w Krośnie:
- wpłynęło: 2396
- załatwiono: 2359

Prokuratura Rejonowa w Lesku:
- wpłynęło: 1066
- załatwiono: 1044

Prokuratura Rejonowa w Sanoku:
- wpłynęło: 1790
- załatwiono: 17002. Kontrola Zarządcza.


Plan działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury okręgu krośnieńskiego na rok 2017 - pobierz w formacie PDF

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Krośnie  za 2016 rok - pobierz w formacie PDF

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Krośnie na 2016 rok - pobierz w formacie PDF