Strona główna

Trwające procedury naboru

Do trzeciego etapu konkursu na stanowisko głównego specjalisty ds. kontroli i analiz w Biurze Budżetu i Majątku Prokuratury w Prokuraturze Krajowej został zakwalifikowany:

      Pan Marcin ATANASOW            

Kandydata informujemy, iż w dniu 31 maja 2017 r., o godz. 10.15, w sali nr 55 (III p.) w Prokuraturze Krajowej w Warszawie przy ul. Krasińskiego 65, odbędzie się III etap konkursu na ww. stanowisko – rozmowa kwalifikacyjna.


Do trzeciego etapu konkursu na dwa stanowiska głównego specjalisty ds. kontroli finansowej i gospodarczej w Biurze Budżetu i Majątku Prokuratury w Prokuraturze Krajowej zostali zakwalifikowani następujący kandydaci:

 1.      Artur JOPEK

 2.      Kazimierz OLSZÓWKA      

Kandydatów informujemy, iż w dniu 31 maja 2017 r., o godz. 9.30, w sali nr 55 (III p.) w Prokuraturze Krajowej w Warszawie przy ul. Krasińskiego 65, odbędzie się III etap konkursu na ww. stanowiska – rozmowa kwalifikacyjna.