Strona główna

Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Poznaniu

Naczelnik: Piotr Baczyński


61-730 Poznań, ul. Młyńska 11 a
tel.:  61 852-12-14
faks: 61 852-49-27
E-mail: sekretariat.XWZ@pk.gov.pl