Strona główna

Wojskowy Przegląd Prawniczy

"Wojskowy Przegląd Prawniczy" jest czasopismem, na łamach którego publikowane są materiały z zakresu prawa i wojskowości, służące poszerzaniu wiedzy prokuratorów i pracowników prokuratury, a także przedstawicieli innych zawodów prawniczych oraz kształtowaniu właściwej praktyki stosowania prawa.

Redakcja zaprasza do lektury czasopisma oraz do publikowania na jego łamach własnych opracowań.


RADA NAUKOWA

Przewodniczący – Waldemar PUŁAWSKI

Członkowie: 

Bartosz Kownacki

Marcin Warchoł

Małgorzata Manowska

Elżbieta Karska

Katarzyna Chałubińska – Jentkiewicz

Krzysztof Indecki

Marek Mozgawa

Justyn Piskorski

Hanna Paluszkiewicz

Katarzyna Dudka

Piotr Steczkowski

Mariusz Antoni Kamiński

Helmut Radtke

Alexandre Ferreira Baptista Coelho

Veronika Huśtova

Mykola Khavroniuk

Bohdan Telefanko


 REDAKCJA

Redaktor Naczelny – Jarosław DUŚ

Sekretarz Redakcji – Magdalena ROSIAK

Współpraca – Katarzyna SIOMA


Wydaje

Prokuratura Krajowa

Adres Redakcji:

00–909 Warszawa, ul. Nowowiejska 26b,

tel.: 261 846 300

e-mail: redakcja.wpp@pk.gov.pl


ISSN 0137–7272   nakład 200 egz.

Wersją podstawową (referencyjną) czasopisma jest wersja papierowa