Strona główna

38. Posiedzenie robocze punktów kontaktowych Europejskiej Sieci Sądowej

Powrót do listy

poniedziałek, 27 lutego 2017

22 lutego 2017 r. w Hadze odbyło się 38. posiedzenie robocze punktów kontaktowych  Europejskiej  Sieci  Sądowej  (EJN). Głównymi tematami obrad były:

1. transpozycja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/41/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie europejskiego nakazu dochodzeniowego w sprawach karnych, która ma zastąpić od dnia 22 maja 2017 roku m.in.:

a. Europejską konwencję o pomocy prawnej w sprawach karnych Rady Europy z dnia 20 kwietnia 1959 r., dwa protokoły dodatkowe do niej oraz porozumienia dwustronne zawarte zgodnie z jej art. 26,

b. Konwencję wykonawczą do Układu z Schengen,

c. Konwencję o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej i protokół do niej, 

2. aktualny stan współpracy między Europejską Siecią Sądową a portalem e-Justice w zakresie migracji strony internetowej Europejskiej Sieci Sądowej, a zwłaszcza dostępności na tym portalu narzędzi Europejskiej Sieci Sądowej ( m.in. Atlas, Fiszki Belgijskie, Biblioteka, Informacje na temat krajowych systemów ).

Stronę polską reprezentowały Monika Kołodziej prokurator z Biura Współpracy Międzynarodowej Prokuratury Krajowej oraz Grażyna Mirek prokurator Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa