Strona główna

48. Plenarne Spotkanie Punktów Kontaktowych Europejskiej Sieci Sądowej

Powrót do listy

poniedziałek, 3 lipca 2017

W dniach 28-30 czerwca 2017 r. w Valletcie (Malta), odbyło się - zorganizowane przez Prezydencję maltańską w Radzie UE i Sekretariat Europejskiej Sieci Sądowej - 48. Plenarne Spotkanie Punktów Kontaktowych Europejskiej Sieci Sądowej.

Agenda 48. spotkania, poza omówieniem spraw bieżących, obejmowała problematykę europejskiego nakazu dochodzeniowego w sprawach karnych, prania pieniędzy oraz e-dowodów. Jednym z elementów spotkania były warsztaty poświęcone pierwszym doświadczeniom praktycznym z funkcjonowania europejskiego nakazu dochodzeniowego (dyrektywę implementowało dotychczas jedynie 7 państw) oraz ekstradycji obywateli państw Unii Europejskiej do państw trzecich (kanwą dyskusji był wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Petruhhin).

Prokuraturę polską podczas spotkania reprezentowały: prokurator Beata Hlawacz, pełniąca funkcję krajowego korespondenta i punktu kontaktowego Europejskiej Sieci Sądowej oraz pełniący funkcje punktów kontaktowych prokurator Agnieszka Kępka z Prokuratury Okręgowej w Lublinie i prokurator Tomasz Chałański z Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Kolejne plenarne spotkanie punktów kontaktowych odbędzie się w listopadzie 2017 r. w Tallinie (Estonia).

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa