Strona główna

Wydział Spraw Wewnętrznych

 

Naczelnik: Elżbieta Janicka

 

Sekretariat:

tel. (22) 12 51 207

fax (22) 12 51 233


Do zadań Wydziału Spraw Wewnętrznych należy:

1. prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego popełnione przez sędziów, prokuratorów lub asesorów sądowych i prokuratorskich;

2. udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 1, rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;

3. wykonywanie innych czynności zleconych przez Prokuratora Generalnego lub Prokuratora Krajowego.