Strona główna

Wykaz ośrodków pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Aktualna lista adresów organizacji pozarządowych świadczących pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, a także członkom ich rodzin, które otrzymują dofinansowanie na ten cel ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej dostępna jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Wykaz zawiera niezbędne dane kontaktowe organizacji, zestawienie rodzajów udzielanej pomocy oraz godziny dyżurów specjalistów.