poniedziałek, 23 października 2017

Areszt dla członka grupy przestępczej dokonującej oszustw w związku z pośrednictwem kredytowym

Areszt dla członka grupy przestępczej dokonującej oszustw w związku z pośrednictwem kredytowym

W dniach 17-18 października 2017 roku w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu wykonywano czynności procesowe z czterema kolejnymi podejrzanymi, którzy byli członkami zorganizowanej grupy przestępczej. Zajmowała się ona popełnianiem przestępstw przeciwko mieniu na szkodę osób fizycznych i instytucji bankowych oraz przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów.

Co zarzucono podejrzanym

Zatrzymanym przedstawiono zarzuty i przesłuchano ich w charakterze podejrzanych.

Prokurator zarzucił im udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz doprowadzenie szeregu osób fizycznych i banków do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.

Podejrzany Adrian O. doprowadził osoby fizyczne do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 1 miliona 361 tysięcy złotych, z czego kwota 182 tysięcy 735 złotych stanowiła prowizję dla firm z grupy Council. Podejrzany ten doprowadził także banki do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie nie mniejszej 740 tysięcy 772 złote.

W dniu 19 października 2017 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia uwzględnił wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy wobec jednego z podejrzanych – Adriana O. Jest to już kolejny podejrzany aresztowany w tej sprawie.

Wobec trojga pozostałych podejrzanych: Amandy W., Patrycji C. oraz Róży R. prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym.

Pokrzywdzeni byli wprowadzani w błąd

Podejrzani pracowali w oddziałach firmy Enterprise Investment Zarządzaniem Ryzykiem oraz firm powiązanych z Europejską Grupą Finansową Council S.A. działających pod różnymi nazwami handlowymi jak np. EI Global i Personal Finanse. Byli oni zatrudnieni na stanowiskach doradcy klienta i zajmowali się bezpośrednio pośredniczeniem pomiędzy klientami – pokrzywdzonymi, a bankami. Pośredniczyli oni w zawieraniu umów kredytowych, czyli zajmowali się sprzedażą kredytów.

Za swoje czynności pobierali od klientów prowizje, zwane również opłatami, w bardzo dużej wysokości – w graniach od 10 do 20 proc. wartości kredytu brutto. Z reguły pokrzywdzeni nie dysponowali takimi środkami finansowymi. Aby zapłacić wymaganą prowizję byli zatem zmuszani do zaciągnięcia kredytu w wyższej wysokości, albo do zaciągnięcia kilku kredytów w różnych bankach.

Swoimi działaniami podejrzani wprowadzali pokrzywdzonych – czyli zarówno klientów jak i banki, w błąd, co do rzeczywistej roli jaką pełnił kredytobiorca – tzw. kredyt partner, opiekun kredytu, czy też osoba wspierająca/wspomagająca w zawieranej umowie kredytowej, co do wysokości zaciągniętego zobowiązania, wysokości miesięcznej raty, czasu kredytowania i ilości zawieranych umów kredytowych z różnymi bankami.

Zarzuty usłyszało już  28 osób

W sprawie tej w dalszym ciągu stosowane jest tymczasowe aresztowanie wobec założyciela grupy – Marka K. i ścisłego kierownictwa tej grupy – Katarzyny K. i Kamila B. Przedstawione im zarzuty dotyczą m.in. doprowadzenia szeregu osób fizycznych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie nie mniejszej niż 11 milionów 16 tysięcy 168 złotych. Ponad 1 milion 540 tysięcy złotych z tej kwoty, to opłaty wnoszone na rzecz WAGA Edyta Godula, Enterpise Investment Zarządzanie Ryzykiem, Council Sp. z o.o., Kancelaria Prawna PROCULUS Sp. z o.o., oraz E.F.G. COUNCIL S.A. Podejrzanym zarzucono również doprowadzenie banków do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie nie mniejszej niż 5 milionów 403 tysiące 443 złotych. Są oni również podejrzani o usiłowanie doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem szeregu osób fizycznych w kwocie nie mniejszej niż 1 milion 111 tysięcy 647 złotych oraz banków w kwocie nie mniejszej niż 753 tysiące 615 złotych.

Podejrzanym: Markowi K., Katarzynie K. i Kamilowi B. przestawiono również zarzuty dotyczące przestępstwa tzw. „prania brudnych pieniędzy” w łącznej kwocie nie mniejszej niż 79 milionów 474 tysięcy 755 złotych i nie większej niż 240 milionów złotych.

W sprawie tej nadal trwają liczne i intensywne czynności procesowe. Do chwili obecnej zarzuty ogłoszono już 28 osobom, a do śledztwa dołączonych zostało 472 spraw z terenu całej Polski.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2017-10-23
Data udostępnienia informacji: 2017-10-23
Liczba odsłon: 1 616

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj