add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); 10 osób zatrzymanych w związku z nielegalną fabryką papierosów – Prokuratura Krajowa
piątek, 06 listopada 2020

10 osób zatrzymanych w związku z nielegalną fabryką papierosów

10 osób zatrzymanych w związku z nielegalną fabryką papierosów

W śledztwie prowadzonym przez Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji we Wrocławiu funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 10 osób w nielegalnej fabryce papierosów. Zatrzymani usłyszeli zarzuty i na wniosek prokuratora 9 osób trafiło do aresztu. Zabezpieczono ponad 4,8 miliona sztuk papierosów, prawie 18 ton tytoniu i urządzenia służące do produkcji papierosów, sortowania o paczek oraz krajalnię tytoniu. Wartość przejętego towaru oszacowano na 16 milionów złotych, a urządzenia na kwotę 2,5 milionów zł.

Nielegalna fabryka papierosów na terenie gospodarstwa rolnego

Nielegalna fabryka papierosów znajdowała się na terenie zakładu rolno-hodowlanego w woj. wielkopolskim. Funkcjonariusze wkroczyli do obiektu, zaskakując osoby produkujące papierosy. Zatrzymano 10 osób, w tym 3 Polaków i 7 obywateli Białorusi. Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 4,8 mln sztuk papierosów różnych marek, prawie 18 ton tytoniu oraz półprodukty służące do produkcji wyrobów tytoniowych. Wartość rynkowa zabezpieczonych wyrobów tytoniowych wyniosła ponad 16 miliona złotych.

Linie do produkcji papierosów

W ogromnym pomieszczeniu gospodarczym funkcjonariusze CBŚP ujawnili dwie czynne linie technologiczne do produkcji papierosów, w tym specjalistyczne maszyny służące do produkcji i pakowania papierosów. Według ekspertów zabezpieczone urządzenia mogły wyprodukować 2 tysiące papierosów na minutę, co pozwalało przekładało się na ok. 1,2 miliona dziennie i 25 milionów sztuk papierosów miesięcznie. Ponadto fabryka mogła wyprodukować ok. 1,2 mln paczek miesięcznie. W trakcie akcji przejęto również m.in. agregat prądotwórczy, urządzenia służące do suszenia tytoniu czy krajalnię tytoniu. Wartość zabezpieczonych wszystkich urządzeń wstępnie oszacowano na łączną kwotę blisko 2,5 miliona złotych.
Ze wstępnych szacunków wynika, że gdyby przejęte wyroby tytoniowe trafiły na rynek straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconych podatków mogłyby wynieść ponad 24 miliony złotych.

Usłyszeli zarzuty

Zatrzymane osoby doprowadzono do Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu, gdzie prokurator przedstawił im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowane z art. 258 par. 1 kodeksu karnego, nielegalnego wytwarzania wyrobów tytoniowych oraz popełnienia przestępstw karnoskarbowych.
Czyny zarzucone podejrzanym zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.

9 osób trafiło do aresztu

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator skierował wobec 9 podejrzanych wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd podzielił argumentację prokuratora, uwzględnił wszystkie wnioski i zastosował tymczasowe aresztowanie. Wobec kolejnego podejrzanego prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji.

19 milionów złotych strat Skarbu Państwa

Według ustaleń prokuratury i policjantów CBŚP, członkowie zorganizowanej grupy przestępczej działali od stycznia 2020 roku na terenie kilku miejscowości w Polsce. Łączne straty Skarbu Państwa z tytułu nieodprowadzenia należnego podatku akcyzowego od zabezpieczonego towaru dotychczas oszacowano na kwotę ponad 19 milionów złotych. Na terenie nielegalnej fabryki zabezpieczono również odpady poprodukcyjne papierosów, które wskazują, że w fabryce mogło być wyprodukowanych wiele milionów papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy, które następnie prawdopodobnie przemycono za granicę. Sprawa ma charakter rozwojowy, prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań w tej sprawie.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2020-11-06
Data udostępnienia informacji: 2020-11-06
Liczba odsłon: 3 860

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj