środa, 23 października 2019

11. Spotkanie Krajowych Korespondentów Europejskiej Sieci Sądowej w Hadze

11. Spotkanie Krajowych Korespondentów Europejskiej Sieci Sądowej w Hadze

16 października 2019 roku w Hadze odbyło się 11. Spotkanie Krajowych Korespondentów Europejskiej Sieci Sądowej w sprawach karnych.

Spotkanie było poświęcone m.in. omówieniu programów działania sieci  w latach 2020-2021, w tym planowanej wzajemnej ewaluacji punktów kontaktowych oraz ograniczeń budżetowych, które będą miały bezpośredni wpływ na zasady organizacji spotkań plenarnych, począwszy od 2020 r.

Podczas spotkania przedstawiciel Komisji Europejskiej zademonstrował podstawowe zasady funkcjonowania systemu wymiany elektronicznej (ang. Digital Exchange System), który będzie służył jako platforma wymiany, drogą elektroniczną, europejskich nakazów dochodzeniowych oraz wniosków o pomoc prawną. W przyszłości planowane jest rozszerzenie zakresu systemu na europejskie nakazy aresztowania.

W przeddzień spotkania krajowych korespondentów miało miejsce Spotkanie Regionalne Europejskiej Sieci Sądowej, którego gospodarzami były Norwegia i Bułgaria. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 10 zaproszonych państw, w tym Polski. Tematem przewodnim spotkania regionalnego była problematyka wykorzystywania zeznań małoletnich pokrzywdzonych i świadków w sprawach cyberprzestępstw seksualnych, handlu ludźmi oraz przemocy domowej. Strona norweska zaprezentowała rozwinięty w państwach nordyckich model przesłuchania w specjalnych do tego celu stworzonych ośrodkach (BarnaHus).

W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele Prokuratury Krajowej – Biura Współpracy Międzynarodowej, Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji oraz Działu ds. Cyberprzestępczości.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Krzysztof Niemyjski
Informację udostępnił: Krzysztof Niemyjski
Data wytworzenia informacji: 2019-10-23
Data udostępnienia informacji: 2019-10-23
Liczba odsłon: 698