add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); 2. spotkanie Prokuratorów Generalnych Państw Grupy Wyszehradzkiej – Prokuratura Krajowa
poniedziałek, 06 maja 2013

2. spotkanie Prokuratorów Generalnych Państw Grupy Wyszehradzkiej

2. spotkanie Prokuratorów Generalnych Państw Grupy Wyszehradzkiej

W dniach 24-27 kwietnia 2013 roku w Pradze odbyło się drugie spotkanie Prokuratorów Generalnych Państw Grupy Wyszehradzkiej (V4). Na zaproszenie Prokuratora Generalnego Republiki Czeskiej Pavla Zemana, w spotkaniu udział wzięli Prokurator Generalny RP Andrzej Seremet, Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego Republiki Słowackiej Ladislav Tichý i Prokurator Generalny Węgier Péter Polt.

Tematem przewodnim spotkania były zagadnienia dotyczące planowanego utworzenia Prokuratury Europejskiej (EPPO). Komisja Europejska zapowiedziała przedstawienie propozycji legislacyjnych w tym zakresie na drugą połowę czerwca b.r.

W trakcie spotkania Prokuratorzy Generalni podkreślili znaczenie stałego utrzymywania wzajemnych kontaktów i wymiany poglądów na kluczowe kwestie związane z szeroko rozumianym zarządzaniem prokuraturą w wymiarze krajowym jak i europejskim oraz międzynarodowym.

Debatując nad wiodącym tematem spotkania, Prokuratorzy Generalni wskazywali na problemy praktyczne związane z utworzeniem Prokuratury Europejskiej, wynikające z proponowanej jej struktury (koncepcja „double hat”) i wpływu tego rozwiązania na funkcjonowanie prokuratur krajowych, zakresu działania i właściwości terytorialnej, problemów proceduralnych czy międzynarodowej pomocy prawnej z państwami trzecimi, w tym państwami członkowskimi nie uczestniczącymi we współpracy wzmocnionej.

Efektem dyskusji w Pradze było przyjęcie Deklaracji praskiej, w której Prokuratorzy Generalni podkreślili, że ewentualne powstanie Prokuratury Europejskiej powinno wiązać się z rzeczywistym zwiększeniem efektywności ścigania przestępczości szkodzącej interesom finansowym Unii Europejskiej.

W skład delegacji polskiej biorącej udział w spotkaniu V4 w Pradze weszli Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej Beata Hlawacz oraz prokurator w Departamencie Współpracy Międzynarodowej Cezary Kłos.

Wydział Informacji i Kontaktu z Mediami
Prokuratury Generalnej

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2014-10-10
Data udostępnienia informacji: 2018-01-29
Liczba odsłon: 2 044

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj