piątek, 01 marca 2019

40 – te zwykłe posiedzenie Europejskiej Sieci Sądowej

40 – te zwykłe posiedzenie Europejskiej Sieci Sądowej

20 lutego 2019 roku w Hadze odbyło się 40 - te zwykłe posiedzenie Europejskiej Sieci Sądowej (EJN).

Podczas posiedzenia rumuński Korespondent Krajowy omówił działania prezydencji rumuńskiej w obszarze współpracy międzynarodowej w sprawach karnych. W szczególności zaprezentował stan prac nad projektem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego nakazu wydania dowodów dotyczącego elektronicznego materiału dowodowego w sprawach karnych i europejskiego nakazu zabezpieczenia dowodów dotyczącego elektronicznego materiału dowodowego w sprawach karnych (Regulation on European Production and Preservation Orders). Przedstawił również wkład Sieci EJN w negocjacje poprzez prace grupy roboczej ds. e-dowodów.

Podkreślił, że celem prezydencji rumuńskiej jest dążenie do wzmocnienia współpracy międzynarodowej na podstawie instrumentów unijnych opartych na wzajemnym uznawaniu orzeczeń sądowych w sprawach karnych oraz do wzmocnienia współpracy pomiędzy EJN a innymi sieciami europejskimi, tj. Europejską Siecią Sądową ds. Cyberprzestępczości (EJCN), Europejską Siecią ds. Osób Odpowiedzialnych za Ludobójstwo, Zbrodnie przeciwko Ludzkości oraz Zbrodnie Wojenne (Genocide Network), Siecią ds. Wspólnych Zespołów Śledczych (JITs Network) oraz Eurojustem, m.in. poprzez możliwość wzajemnego korzystania z opinii i ekspertyz przygotowywanych przez te podmioty.

Kolejną część spotkania poświęcono tematowi Prokuratury Europejskiej oraz propozycjom przyszłej współpracy pomiędzy Prokuraturą Europejską a Siecią EJN.

W odrębnym panelu omówiono również przyszłe relacje między Siecią EJN a Wielką Brytanią po opuszczeniu Unii Europejskiej przez ten kraj.

Na zakończenie Sekretariat EJN omówił program prac Europejskiej Sieci Sądowej w 2019 roku i bieżące działania Sekretariatu, w tym projekty dotyczące aktualizacji i dalszego rozwoju strony internetowej Sieci.

Spotkanie było także okazją do bezpośrednich rozmów pomiędzy punktami kontaktowymi z poszczególnych państw członkowskich UE w celu zasygnalizowania problemów we wzajemnej współpracy i wypracowania sposobu ich rozwiązania.

W posiedzeniu udział wzięła prokurator, punkt kontaktowy EJN w Biurze Współpracy Międzynarodowej Prokuratury Krajowej.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-03-01
Data udostępnienia informacji: 2019-03-01
Liczba odsłon: 776