środa, 28 listopada 2018

51. Plenarne Posiedzenie Punktów Kontaktowych Europejskiej Sieci Sądowej

51. Plenarne Posiedzenie Punktów Kontaktowych Europejskiej Sieci Sądowej

W dniach 21-23 listopada br. w Wiedniu, odbyło się 51. Plenarne Posiedzenie Punktów Kontaktowych Europejskiej Sieci Sądowej w ramach Prezydencji austriackiej w Radzie Unii Europejskiej. Strona polska reprezentowana była przez prokuratora z Biura Współpracy Międzynarodowej Prokuratury Krajowej oraz prokuratora Prokuratury Okręgowej w Koszalinie, wykonujących czynności służbowe punktów kontaktowych w ramach sieci EJN.

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele EJN z poszczególnych krajów członkowskich UE, a nadto przedstawiciele krajów kandydujących, to jest Czarnogóry i Turcji oraz stowarzyszonych, to jest Księstwa Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii, dalej zaproszeni goście z instytucji unijnych oraz obserwatorzy, m.in. z Brazylii, Tajwanu i Ukrainy.

Wiodącym tematem spotkania było stosowanie instrumentów unijnych opartych na zasadzie wzajemnego uznawania orzeczeń sądowych w sprawach karnych, m. in. decyzji ramowej Rady 2009/829/WSiSW z dnia 23.10.2009 r. w sprawie stosowania przez państwa członkowskie UE zasady wzajemnego uznawania do decyzji w sprawie środków nadzoru stanowiących alternatywę dla tymczasowego aresztowania, decyzji ramowej Rady 2008/947/WSiSW z dnia 27.11.2008 r. o stosowaniu wzajemnego uznawania do wyroków i decyzji w sprawie zawieszenia lub warunkowego zwolnienia w celu nadzorowania przestrzegania warunków zawieszenia i obowiązków wynikających z kar alternatywnych i innych. 

Przedstawiciel Strony rumuńskiej zaprezentował priorytetowe cele nadchodzącej Prezydencji Rumunii w Radzie UE w I półroczu 2019 r., którymi w szczególności są: praktyczne stosowanie instrumentów prawnych wzajemnego uznawania, współpraca z innymi sieciami w sprawach karnych, w tym EJCN, wsparcie dla stosowania europejskiego nakazu dochodzeniowego.   

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2018-11-28
Data udostępnienia informacji: 2018-11-27
Liczba odsłon: 45 054