środa, 03 lipca 2019

52. Plenarne Spotkanie Punktów Kontaktowych Europejskiej Sieci Sądowej

52. Plenarne Spotkanie Punktów Kontaktowych Europejskiej Sieci Sądowej

W dniach 26-28 czerwca 2019 r. w Bukareszcie odbyło się 52. Plenarne Spotkanie Punktów Kontaktowych Europejskiej Sieci Sądowej, zorganizowane przez Prezydencję rumuńską w Radzie UE i Sekretariat Europejskiej Sieci Sądowej (EJN).

Zgodnie z wyznaczonymi przez Prezydencję rumuńską priorytetami w obszarze współpracy międzynarodowej w sprawach karnych, głównym tematem plenarnego spotkania sieci EJN było wzmocnienie praktycznego stosowania unijnych  instrumentów prawnych opartych na zasadzie wzajemnego uznawania decyzji sądowych. Agenda spotkania obejmowała również problematykę praktycznego stosowania europejskich nakazów aresztowania oraz europejskich nakazów dochodzeniowych, a także omówienie etapu prac nad przygotowaniem nowych unijnych instrumentów prawnych dotyczących dowodów elektronicznych.

Ważnym tematem dyskusji podczas obrad była współpraca pomiędzy Siecią EJN i Eurojustem oraz wypracowanie najlepszych sposobów wzajemnego uzupełniania się obu sieci w osiągnięciu wspólnych celów, jakim jest ułatwienie współpracy prawnej w sprawach karnych.

Ponadto, odrębny panel spotkania poświęcony został Prokuraturze Europejskiej (EPPO), wymianie informacji nt. działań podejmowanych przez państwa członkowskie UE uczestniczące w Prokuraturze Europejskiej, jak również możliwej przyszłej współpracy pomiędzy EPPO i siecią EJN.

Podczas spotkania Polska była reprezentowana przez prokuratorów pełniących funkcję punktów kontaktowych Sieci EJN w Biurze Współpracy Międzynarodowej Prokuratury Krajowej oraz Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-07-03
Data udostępnienia informacji: 2019-07-02
Liczba odsłon: 735