wtorek, 11 grudnia 2018

60 rocznica powstania Centrali Krajowych Wymiarów Sprawiedliwości ds. Wyjaśnienia Zbrodni Narodowo – Socjalistycznych

60 rocznica powstania Centrali Krajowych Wymiarów Sprawiedliwości ds. Wyjaśnienia Zbrodni Narodowo – Socjalistycznych

3 grudnia 2018 roku w Ludwigsburgu, Zastępca Prokuratora Generalnego – Dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu prokurator Andrzej Pozorski, wziął udział w uroczystościach z okazji 60 rocznicy powstania Centrali Krajowych Wymiarów Sprawiedliwości ds. Wyjaśnienia Zbrodni Narodowo – Socjalistycznych w Ludwigsburgu. Centrala jest wyspecjalizowaną jednostką prokuratury niemieckiej, zajmującą się prowadzeniem śledztw w sprawach zbrodni popełnionych przez obywateli niemieckich w okresie II wojny światowej.

Zaproszenie do udziału w uroczystościach jubileuszowych wystosował Dyrektor Centrali Krajowych Wymiarów Sprawiedliwości ds. Wyjaśnienia Zbrodni Narodowo – Socjalistycznych prokurator Jens Rommel.

W uroczystościach wzięli udział m. in. Prezes Sądu Najwyższego Republiki Federalnej Niemiec Bettina Limperg, Prokurator Generalny Republiki Federalnej Niemiec Peter Frank i Minister Sprawiedliwości Badenii – Wirttembergii Guido Wolf.

W wystąpieniu inauguracyjnym Dyrektor Centrali Krajowych Wymiarów Sprawiedliwości ds. Wyjaśnienia Zbrodni Narodowo – Socjalistycznych prokurator Jens Rommel podkreślił istotną rolę, jaką w pracy Centrali odgrywa ścisła współpraca z prokuratorami Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Kolejno 4 grudnia 2018 roku odbyło się spotkanie Zastępcy Prokuratora Generalnego – Dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu prokuratora Andrzeja Pozorskiego z Dyrektorem Centrali Krajowych Wymiarów Sprawiedliwości ds. Wyjaśnienia Zbrodni Narodowo – Socjalistycznych prokuratorem Jensem Rommlem oraz prokuratorami i sędziami zatrudnionymi w Centrali.

W czasie spotkania omówiono bieżące kwestie wynikające ze współpracy obydwu jednostek prokuratury. Stronie polskiej przekazano dane dotyczące postępowań karnych prowadzonych przez prokuratury niemieckie, przedmiotem których są zbrodnie popełnione w niemieckich obozach koncentracyjnych w okresie II wojny światowej, które zostaną stosownie wykorzystane w odpowiednich śledztwach prowadzonych przez prokuratorów IPN.

Zastępca Prokuratora  Generalnego – Dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu przekazał zaś Dyrektorowi Centrali Krajowych Wymiarów Sprawiedliwości ds. Wyjaśnienia Zbrodni Narodowo – Socjalistycznych materiały z realizacji przez prokuratorów IPN ostatnio skierowanych wniosków o pomoc prawną.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2018-12-11
Data udostępnienia informacji: 2018-12-11
Liczba odsłon: 1 073