środa, 29 maja 2019

8. Spotkanie Prokuratorów Generalnych Państw Grupy Wyszehradzkiej

8. Spotkanie Prokuratorów Generalnych Państw Grupy Wyszehradzkiej

W dniach 27-29 maja 2019 roku odbyło się w Warszawie 8. Spotkanie Prokuratorów Generalnych Państw Grupy Wyszehradzkiej.

Na zaproszenie Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro do Polski przybyli Prokurator Generalny Węgier Péter Polt, Najwyższy Prokurator Republiki Czeskiej Pavel Zeman, Prokurator Generalny Republiki Słowackiej Jaromír Čižnár.

 

Delegacji polskiej przewodniczył Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego – Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski.

Ponadto w tegorocznym spotkaniu wziął także udział Przewodniczący Eurojust Ladislav Hamran.

Jednym z głównych punktów wizyty Prokuratorów Generalnych Państw Grupy Wyszehradzkiej było spotkanie z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejem Dudą.

W trakcie obrad zostały omówione zagadnienia dotyczące poprawy współpracy sądowej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz kwestie związane z transgranicznym dostępem do e-dowodów. Wymieniono również poglądy dotyczące wyzwań stojących przed prokuraturą w walce z przestępczością skierowaną przeciwko bezpieczeństwu publicznemu.

Prokuratorzy Generalni Państw Grupy Wyszehradzkiej dyskutując na temat zmieniających się warunków współpracy w sprawach karnych w Unii Europejskiej zwrócili uwagę na konieczność podniesienia efektywności funkcjonowania niektórych instrumentów prawnych. Podkreślając rolę Eurojustu w zapewnieniu ostatecznego wykonania wniosków poprzez szybką wymianę dodatkowych informacji między odpowiednimi organami krajowymi, Prokuratorzy Generalni Grupy V4 pilnie zaapelowali o zapewnienie Eurojustowi wystarczających środków finansowych, aby w sytuacji wzrastającego zapotrzebowania na jego pomoc ze strony praktyków w całej Unii Europejskiej mógł nadal na  dotychczasowym poziomie służyć im wsparciem, zwłaszcza w skomplikowanych, transgranicznych sprawach dotyczących przestępczości zorganizowanej i terroryzmu.

Dostrzegając gwałtowny rozwój technologii informatycznych Prokuratorzy Generalni Grupy V4 zgodnie opowiedzieli się za możliwie szybkim sfinalizowaniem przez instytucje unijne uregulowań umożliwiających dostęp organów ścigania do tzw. e-dowodów, w tym w szczególności danych abonentów oraz danych dotyczących ruchu sieciowego, przetwarzanych przez dostawców tych usług posiadających siedziby poza Unią Europejską.

Prokuratorzy Generalni Grupy V4 podkreślili konieczność ścisłej współpracy przedstawicieli służb ochrony granic i organów odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego, zachęcając jednocześnie do wymiany wzajemnych doświadczeń i wypracowania dobrych praktyk.

Rezultatem ustaleń tegorocznego spotkania było podpisanie Deklaracji Warszawskiej.

Kolejne spotkanie odbędzie się w Republice Słowackiej w 2020 roku.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-05-29
Data udostępnienia informacji: 2019-05-30
Liczba odsłon: 1 962