add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); 9. Spotkanie Prokuratorów Generalnych Państw Grupy Wyszehradzkiej i Austrii – Prokuratura Krajowa
poniedziałek, 14 czerwca 2021

9. Spotkanie Prokuratorów Generalnych Państw Grupy Wyszehradzkiej i Austrii

9. Spotkanie Prokuratorów Generalnych Państw Grupy Wyszehradzkiej i Austrii

W dniach 10-11 czerwca 2021 r. w Budapeszcie odbyło się 9. Spotkanie Prokuratorów Generalnych Państw Grupy Wyszehradzkiej i Austrii, połączone z konferencją z okazji 150. rocznicy utworzenia prokuratury węgierskiej.

Na zaproszenie Prokuratora Generalnego Węgier Pétera Polta w spotkaniu uczestniczyli: Prokurator Krajowy RP Bogdan Święczkowski oraz Zastępca Prokuratora Generalnego ds. Wojskowych Przemysław Funiok, Prokurator Generalny Republiki Czeskiej Pavel Zeman, Prokurator Generalny Republiki Słowackiej Maroš Žilinka oraz Prokurator Generalny Republiki Austrii Franz Plöchl. W spotkaniu wziął także udział Przewodniczący Eurojustu Ladislav Hamran.

Pierwszego dnia obrad omawiano zagadnienia dotyczące wpływu pandemii COVID-19 na funkcjonowanie prokuratury, podkreślając że dostosowanie do pandemii wymagało ze strony organów wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania elastycznego podejścia oraz niezwykle szybkiego rozwoju narzędzi informatycznych.

Prokuratorzy Generalni V4 i Austrii zgodnie wyrazili pogląd, że w wyniku pandemii pojawiły się nowe rodzaje przestępczości i nowe formy popełniania przestępstw, w tym w szczególności wykorzystywanie technik pozwalających na zachowanie anonimowości. Cyberprzestępcy niezwykle szybko dostosowali się do nowych warunków związanych z lockdown’em i przejściem do zdalnej pracy, edukacji czy realizacji zadań publicznych online.

Prokuratorzy Generalni V4 i Austrii zwrócili uwagę, że od wybuchu pandemii gwałtownie wzrosła na świecie liczba przestępstw związanych z seksualnym wykorzystywaniem dzieci w internecie. W ich opinii globalny charakter tej formy przestępczości wymaga pogłębienia współpracy w ramach Unii Europejskiej oraz z państwami trzecimi, w tym poprzez regularną wymianę informacji, doświadczeń i dobrych praktyk, w celu jak najszybszego zidentyfikowania sieci tworzonych przez sprawców w celu seksualnego wykorzystywania dzieci, sprawnego zabezpieczenia e-dowodów i skutecznego postawienia sprawców tych przestępstw przed sądami w celu ich surowego ukarania.

W tym kontekście Prokuratorzy Generalni V4 i Austrii poparli wysiłki na rzecz możliwie szybkiego zakończenia prac nad drugim protokołem dodatkowym do Konwencji Budapesztańskiej, która pozostaje kluczowym, globalnym instrumentem w walce z cyberprzestępczością oraz poparli wysiłki Unii na rzecz jak najszybszego zakończenia prac nad pakietem legislacyjnym w sprawie e-dowodów.

Zwieńczeniem pierwszego dnia obrad było podpisanie wspólnej deklaracji Prokuratorów Generalnych Państw Grupy Wyszehradzkiej i Republiki Austrii, obejmującej omawiane zagadnienia.

Drugiego dnia spotkania odbyła się konferencja z okazji 150. rocznicy utworzenia prokuratury węgierskiej. Jej gościem specjalnym był Prezydent Węgier János Áder, który spotkał się z szefami delegacji prokuratur Państw Grupy Wyszehradzkiej i Austrii. W trakcie konferencji Prokuratorzy Generalni V4 i Austrii dzielili się z uczestnikami krajowymi doświadczeniami w walce z korupcją i cyberprzestępczością. Występujący w pierwszym panelu Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski omawiał przykłady walki polskiej prokuratury z korupcją.

Biuro Współpracy Międzynarodowej

Prokuratury Krajowej

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Krzysztof Niemyjski
Informację udostępnił: Krzysztof Niemyjski
Data wytworzenia informacji: 2021-06-14
Data udostępnienia informacji: 2021-06-14
Liczba odsłon: 2 826

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj