czwartek, 24 stycznia 2019

Akt oskarżenia przeciwko byłemu funkcjonariuszowi Straży Granicznej

Akt oskarżenia przeciwko byłemu funkcjonariuszowi Straży Granicznej

Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej skierował 9 stycznia 2019 roku do Sądu Rejonowego w Chełmie akt oskarżenia przeciwko Krystianowi K. Byłemu funkcjonariuszowi Straży Granicznej zarzucono m.in. popełnienie czynów z art. 228 par. 3 kodeksu karnego.

Grupa przemycała wyroby tytoniowe

Postępowanie prowadzone było na podstawie materiałów wyłączonych z śledztwa nadzorowanego przez Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej. Prokuratorzy ustalili, że grupa miała na celu popełnianie przestępstw skarbowych polegających na nielegalnym wwozie na terytorium Polski wyrobów tytoniowych podlegających ograniczeniom obrotu i obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy, z pominięciem ich zgłoszenia do kontroli celnej. Grupa działała w okresie od 2014 roku do października 2017 roku w Chełmie woj. lubelskiego i innych miejscowościach na terenie RP, a także poza granicami Polski.

Zarzuty przyjmowania korzyści majątkowych

W toku prowadzonego postępowania prokuratorzy ustalili, iż oskarżony w okresie od października 2012 roku do sierpnia 2013 roku, będąc funkcjonariuszem Straży Granicznej 11- krotnie przyjął od ustalonych osób korzyści majątkowe w łącznej kwocie  42 800 złotych. W zamian za to miał informować o rozlokowaniu patroli Straży Granicznej w terenie, w rejonach określonych znaków granicznych z Ukrainy do Polski. Ponadto oskarżony dopuścił się również przestępstwa określonego jako paserstwo akcyzowe.

Oskarżonemu zarzucono popełnianie jedenastu przestępstw zakwalifikowanych z art. 228 par. 3 kodeksu karnego oraz przestępstwa skarbowego.

Wobec oskarżonego stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Oskarżony poddał się karze

W toku prowadzonego śledztwa oskarżony złożył, zaakceptowany przez prokuratora, wniosek o wydanie wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych kar i środków karnych za przypisane mu występki bez przeprowadzenia rozprawy w wymiarze 2 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności, grzywny w wymiarze 260 stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 65 złotych, przepadek równowartości osiągniętej korzyści majątkowej w wysokości 42.800 złotych.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-01-24
Data udostępnienia informacji: 2019-01-23
Liczba odsłon: 916