piątek, 02 lipca 2021

Akt oskarżenia przeciwko deweloperowi z Kalisza w sprawie inwestycji „Osiedle Dębowe”

Akt oskarżenia przeciwko deweloperowi z Kalisza w sprawie inwestycji „Osiedle Dębowe”

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 48-letniemu deweloperowi w związku z realizacją inwestycji „Osiedle Dębowe” w Kaliszu. Aktem oskarżenia objęto dokonanie oszustwa na szkodę nabywców budynków jednorodzinnych oraz kontrahentów realizujących budowę. Deweloper został również oskarżony o niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości reprezentowanej przez niego spółki.

Zatajono informacje o sytuacji finansowej dewelopera

Jak ustalono, oskarżony w okresie od lipca 2017 r. do listopada 2019 r. w prospekcie emisyjnym przedsięwzięcia deweloperskiego „Osiedle Dębowe” wprowadził w błąd nabywców lokali mieszkalnych co do zamierzonego sposobu finansowania inwestycji oraz rzeczywistych zdolności finansowych spółki deweloperskiej. Oskarżony zataił przed pokrzywdzonymi informację o posiadaniu przez spółkę wymagalnych zobowiązań finansowych z tytułu realizacji uprzednio rozpoczętych inwestycji i zamiarze przeznaczenia na ich pokrycie części środków uzyskiwanych z tytułu wpłat na budowę „Osiedla Dębowego”.

Zatajono informację o obowiązku wpłat na rachunek powierniczy

Na zamiar dokonania oszustwa wskazuje również ustalenie, że oskarżony zataił przed nabywcami lokali mieszkalnych informację o obowiązku przyjmowania wpłat środków pieniężnych z tytułu zawarcia umów deweloperskich na założony, zgodnie z ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy. Ten oszukańczy zabieg doprowadził do sytuacji, w której oskarżony na otwartym mieszkaniowym rachunku powierniczym zgromadził środki finansowe w wysokości ponad 4,7 mln zł, natomiast poza rachunkiem uzyskał środki lub zwolnienie z zobowiązania w łącznej wysokości około 5,3 mln zł.

Wyłudzono około 10 mln zł od kilkudziesięciu osób

W związku z brakiem innych środków finansowych, pozwalających na realizację przedsięwzięcia deweloperskiego, doszło do zaprzestania wykonywania prac budowlanych bez możliwości ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz nabywców. W konsekwencji, kilkudziesięciu pokrzywdzonych zostało doprowadzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej wysokości około 10 mln zł.

Oszustwo na szkodę kontrahentów

Akt oskarżenia obejmuje również działanie dewelopera na szkodę kontrahentów wykonujących prace budowlane lub dostarczających materiały budowlane, w ramach realizowanej przez spółkę inwestycji. Jak ustalono, oskarżony w okresie od maja 2018 r. do grudnia 2019 r. zataił przed nimi informację o braku środków finansowych pozwalających na ukończenie budowy „Osiedla Dębowego” i wyłudził w ten sposób mienie w łącznej wysokości ponad 1,7 mln zł.

Niezłożenie wniosku o upadłość 

Ponadto, oskarżonemu zarzucono niezłożenie do sądu, wbrew obowiązkom wynikającym z uregulowań kodeksu spółek handlowych, wniosku o ogłoszenie upadłości, pomimo powstania ku temu warunków, wynikających w szczególności z trwałej utraty zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Deweloper nie przyznaje się 

Oskarżony nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Składając wyjaśnienia, wskazał, że zaistniały stan spowodowany był wzrostem cen na materiały budowlane oraz robocizny, czego nie mógł przewidzieć.

Zabezpieczenie majątkowe w łącznej kwocie 2,9 mln zł

Na poczet  obowiązku naprawienia szkody na rzecz  pokrzywdzonych, a także kosztów postępowania, prokurator dokonał zabezpieczenia majątkowego  w łącznej wysokości 2,9 mln zł, w zajmując udziały w spółce deweloperskiej, a także ustanawiając hipotekę przymusową na nieruchomościach stanowiących współwłasność oskarżonego.

Za zarzucane czyny oskarżonemu grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Dział Prasowy 

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Krzysztof Niemyjski
Informację udostępnił: Krzysztof Niemyjski
Data wytworzenia informacji: 2021-07-02
Data udostępnienia informacji: 2021-07-02
Liczba odsłon: 3 130

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj