add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Akt oskarżenia przeciwko kolejnym członkom „Psychofans” – Prokuratura Krajowa
piątek, 13 sierpnia 2021

Akt oskarżenia przeciwko kolejnym członkom „Psychofans”

Akt oskarżenia przeciwko kolejnym członkom „Psychofans”

Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach 30 lipca 2021 roku skierował do Sądu Okręgowego w Gliwicach akt oskarżenia przeciwko Michałowi B. ps. ,,Bugol" i 2 innym osobom. Jest to kontynuacja śledztwa dotyczącego zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się dystrybucją amfetaminy powiązanej ze środowiskiem pseudokibiców jednego ze śląskich klubów piłkarskich „Psychofans”. Śledztwo prowadzi Centralne Biuro Śledcze Policji.

Zakres zarzutów

Prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach oskarżył Michała B. ps. „Bugol” oraz dwie inne osoby o udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym kwalifikowany z art. 258 par. 3 kk oraz wprowadzenie do obrotu znacznych ilości narkotyków w tym przede wszystkim amfetaminy kwalifikowane z art. 56 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Dodatkowo aktem oskarżenia objęto także kwestię zlecenia okaleczenia jednego z członków grupy, który zdecydował się na opuszczenie jej szeregów.

Czyny zarzucane oskarżonym zagrożone są kara do 12 lat pozbawienia wolności.

W stosunku do dwóch oskarżonych, w tym Michała B. został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. W stosunku do trzeciego z oskarżonych zastosowano dozór Policji, poręczenie majątkowe i zakaz opuszczania kraju.

Ujawnienie przestępstw objętych aktem oskarżenia było możliwe, dzięki zeznaniom świadka koronnego Pawła A.

Grupa o charakterze zbrojnym

W toku śledztwa prokurator ustalił, że Michał B. wraz z innymi osobami, wobec których w dalszym ciągu prowadzone jest postępowanie przygotowawcze, tworzył zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się m.in handlem amfetaminą. Jej członkowie dysponowali bronią palną, która służyła im do ochrony przez innymi grupami przestępczymi prowadzącymi konkurencyjną działalność. Łącznie oskarżeni wprowadzili do obrotu co najmniej 32 kg amfetaminy i 1 kg kokainy. Wobec pozostałych członków grupy śledztwo jest w dalszym ciągu kontynuowane.

Aktualnie jest 65 podejrzanych

Śledztwo nadzorowane przez Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej powiązanej ze środowiskiem pseudokibiców jednego ze śląskich klubów piłkarskich „Psychofans”. Grupa działała co najmniej końca października 2014 roku do grudnia 2017 roku, na terenie województwa śląskiego, małopolskiego i innych, a w szczególności miast takich jak Chorzów, Katowice, Kraków. W toku śledztwa prokurator ustalił, że zorganizowana grupa przestępcza miała na celu popełnianie przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, pobić, bójek z pseudokibicami innych klubów piłkarskich, przestępstw przeciwko mieniu a to m.in. rozbojów, oszustw, przestępstw przeciwko wolności i wiarygodności dokumentów, przeciwko porządkowi publicznemu a to mi.in. uprowadzeń dla okupu, oraz przestępstw polegających na obrocie substancjami psychotropowymi i środkami odurzającymi. Aktualnie śledztwo prowadzone jest przeciwko łącznie 65 osobom podejrzanym. W toku postępowania badane są także inne struktury przestępcze, działające równolegle do wyżej wymienionej grupy przestępczej.

Grupa kierowali „grypsujący”

Trzon grupy przestępczej tworzyły osoby z kryminalną przeszłością, które nigdy nie współpracowały z organami ścigania. Osoby te wywodziły się ze środowiska „Grypsujących” czyli osób wielokrotnie karanych, ściśle przestrzegających reguł subkultury więziennej. Śledztwo obejmuje swoim zakres również zlecenie zabójstwa jednego z liderów grupy przestępczej, której członkowie wywodzili się ze środowiska kibiców jednego ze śląskich klubów piłkarskich. Do zabójstwa nie doszło na skutek zatrzymania w innej sprawie przez CBŚP osoby mającej uczestniczyć w jego dokonaniu. W toku śledztwa zabezpieczono marihuanę, telefon satelitarny, zagluszarkę sygnału GPS oraz liczne tzw. „grypsy”.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2021-08-13
Data udostępnienia informacji: 2021-08-12
Liczba odsłon: 3 261

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj