wtorek, 11 maja 2021

Akt oskarżenia przeciwko liderowi zbrojnego ramienia pseudokibiców jednego ze śląskich klubów piłkarskich

Akt oskarżenia przeciwko liderowi zbrojnego ramienia pseudokibiców jednego ze śląskich klubów piłkarskich

Prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach skierował do Sądu Okręgowego w Gliwicach akt oskarżenia przeciwko Krzysztofowi M. ps. „Mara” przywódcy zbrojnego ramienia zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się obrotem znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych oraz popełnianiem przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu. Drugi z oskarżonych to Krzysztof S. Dwóm oskarżonym prokurator zarzucił łącznie popełnienie 33 przestępstw. Grupa składała się z członków „TORCIDY” – pseudokibiców jednego ze śląskich klubów piłkarskich. Dotychczas prokurator oskarżył 34 osoby wchodzące w skład tej grupy. Postępowanie było prowadzone przez Prokuraturę Krajową wspólnie z Centralnym Biurem Śledczym Policji.

Oskarżeni o 33 przestępstwa

Prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach oskarżył Krzysztofa M. o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym kwalifikowane z art. 258 par. 3 kodeksu karnego. Krzysztof M. kierował zbrojnym ramieniem grupy, której przewodził Arkadiusz L. oskarżony w kwietniu 2020 roku przez Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Pozostałe zarzuty wobec Krzysztofa M. dotyczą uczestniczenia w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych w postaci marihuany, haszyszu, amfetaminy, kokainy, wewnątrzwspólnotowe dostawy tych substancji. Kolejne zarzuty dotyczą szeregu czynów przeciwko życiu i zdrowiu – pobicia kibiców innych klubów piłkarskich w tym przy użyciu niebezpiecznych przedmiotów. Wśród zarzutów są również  przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości – składanie fałszywych zeznań.

Krzysztof S. został oskarżony przez prokuratora o udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym kwalifikowane z art. 258 par. 3 kodeksu karnego, uczestniczenie w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych w postaci marihuany, haszyszu, amfetaminy, kokainy, mefedronu oraz wewnątrzwspólnotowe dostawy tych substancji. Kolejne zarzuty dotyczą pobić w tym z użyciem niebezpiecznych przedmiotów.

Oskarżonym grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Zawodnik MMA przywódcą bojówki Torcidy

W toku śledztwa prokurator ustalił, że oprócz osób zajmujących się dystrybucją narkotyków grupa dysponowała zbrojnym ramieniem młodych bojówkarzy z Torcidy. Przewodził nimi Krzysztof M. ps. „Mara” – zawodnik MMA. Osoby wchodzące w skład bojówki charakteryzowały się gotowością do popełniania przestępstw od udziału w zbiegowiskach po pobicia.  Na telefoniczne wezwania liderów grupy przyjeżdżało nawet kilkadziesiąt osób w celu pobić lub zastraszeń.  Tymi samymi metodami wymuszano na współpodejrzanych i świadkach składanie korzystnych dla liderów grupy zeznań lub wyjaśnień, bądź wręcz odstąpienie od zawiadomień o przestępstwach popełnionych na ich szkodę.

Posługiwali się niebezpiecznym „sprzętem”

Do popełniania przestępstw członkowie grupy używali broni palnej, siekier, maczet, noży, kijów bejsbolowych i pałek teleskopowych. W toku postępowania broń palna została zabezpieczona u Arkadiusza L., Rafała N. i Damiana P. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu jednorazowo popełniane były przez grupy liczące od kilku do kilkudziesięciu osób. Oskarżeni tego nie ukrywali. Przestępstw dopuszczali się w miejscach publicznych bez użycia kominiarek w obecności licznych świadków. Taka postawa pozwalała wzbudzać respekt u pozostałych członków grupy.

Zakres grupy i obszar jej działania

W toku postępowania prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach ustalił, że zorganizowana grupa przestępcza o charakterze zbrojnym od początku funkcjonowania grupa przestępcza ukierunkowana była na przejmowanie coraz to większych terenów, począwszy od pojedynczych dzielnic Zabrza, aż po obszar znacznej części Śląska, a zwłaszcza Zabrza, Gliwic i Bytomia. Grupa działała w latach 2010 – 2019, jej głównym obszarem działalności był obrót znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych. Jednocześnie celem działania grupy było przejęcie kontroli nad wszelką działalnością przestępczą w Zabrzu i okolicach poprzez równoległe oddziaływanie na osoby postronne i ich terroryzowanie.

Ścisłe relacje członków grupy

Członków grupy łączyły relacje przestępcze, rodzinne i towarzyskie, wspólne ćwiczenia na siłowni lub treningi sztuk walki, zgrupowanie wokół zespołu muzycznego prowadzonego m. in. przez Daniela K., w którego teledyskach występowali. Członkowie grupy nosili charakterystyczne ubrania np. z napisem „Torcida”, a także mieli identyczne tatuaże o treści „BRT” świadczące o przynależności do grupy, które w przypadku wykluczenia musieli usuwać.

W grupie obowiązywały zasady

Poniżej tych osób w strukturze znajdowali się mniej istotni handlarze narkotyków tworzący sieć odbiorców na kształt przedsiębiorstwa. Członkowie grupy nie mogli uczestniczyć w obrocie narkotykami z osobami spoza grupy. Handlowanie narkotykami z innymi osobami skutkowało karami pieniężnymi, pobiciami, groźbami, zniszczeniami mienia. Przy użyciu tych samych metod zmuszano kolejne osoby do zmiany dostawców narkotyków lub zaprzestania działalności zmuszając ich do wejścia w strukturę grupy. Każde niepodporządkowanie się poleceniom lub zakazom skutkowało kierowaniem gróźb, nakładaniem kar finansowych, które egzekwowane były pobiciami i zniszczeniami mienia.

O sprawie pisaliśmy:

https://pk.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-prokuratury-krajowej/kolejne-akty-oskarzenia-przeciwko-pseudokibicom-torcidy/ https://pk.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-prokuratury-krajowej/akt-oskarzenia-przeciwko-pseudokibicom-jednego-ze-slaskich-klubow-pilkarskich/ https://pk.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-prokuratury-krajowej/rozbicie-zorganizowanej-grupy-przestepczej-o-charakterze-zbrojnym-powiazanej-ze-srodowiskiem-pseudokibicow-jednego-ze-slaskich-klubow-pilkarskich/

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Krzysztof Niemyjski
Informację udostępnił: Krzysztof Niemyjski
Data wytworzenia informacji: 2021-05-11
Data udostępnienia informacji: 2021-05-10
Liczba odsłon: 725