wtorek, 18 maja 2021

Akt oskarżenia przeciwko międzynarodowej grupie przestępczej wyłudzającej VAT

Akt oskarżenia przeciwko międzynarodowej grupie przestępczej wyłudzającej VAT

Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie skierował do skierował do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko 6 osobom o działanie w międzynarodowej zorganizowanej grupie przestępczej, uzyskanie nienależnego zwrotu podatku VAT i ukrywanie korzyści majątkowych uzyskanych z przestępczej działalności. Grupa ta działała w okresie od lutego 2016 r. do września 2017 r. na terenie Polski oraz innych państw Unii Europejskiej, w tym na terenie Czech, Wielkiej Brytanii oraz Bułgarii.

„Znikający podatnik”

W toku postępowania prokurator ustalił, że oskarżeni wykorzystując polskie i zagraniczne podmioty gospodarcze wykazywali szereg fikcyjnych transakcji związanych z obrotem produktami spożywczymi w celu uzyskania nienależnych korzyści podatkowych.  W celu uzyskania nienależnego zwrotu podatku VAT wykorzystano podmioty o statusie znikającego podatnika oraz bufora i brokera, a także podmioty zagraniczne zarządzane przez obywateli polskich oraz przez obcokrajowców. Pierwszy w łańcuchu transakcji podmiot tzw. znikający podatnik po wprowadzeniu towarów na rynek polski nie odprowadzał należnego z tytułu dalszej sprzedaży towaru  podatku VAT.  Ostatni z funkcjonujących w łańcuchu transakcji  polskich  podmiotów sprzedając towar do innego państwa członkowskiego UE odliczał nieuiszczony przez pierwszy z podmiotów podatek VAT.

Dotychczas oskarżono 40 osób

Wśród oskarżonych są osoby zarządzające podmiotami o statusie bufora oraz spółek wiodących – tj. podmiotów zagranicznych nabywających towar w ramach transakcji karuzelowych.  Z ustaleń śledztwa wynika, że towary w postaci produktów spożywczych takie jak kawa, napoje czy słodycze były przedmiotem transakcji przeprowadzonych w ramach karuzeli podatkowej. Po ich sprzedaży  do państw członkowskich Unii Europejskiej ponownie były wprowadzane na rynek polski przy użyciu tych samych lub innych podmiotów gospodarczych.

W celu ukrycia przestępczego procederu związanego z uzyskiwaniem nienależnego zwrotu podatku VAT podejrzani dokonali transferu środków pieniężnych w kwocie ponad 9,3 miliona złotych. W wyniku przestępczej działalności oskarżonych straty Skarbu Państwa oszacowano na kwotę co najmniej 4,3 miliona złotych.

Zarzucone oskarżonym czyny zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Jest to już kolejny akt oskarżenia w sprawie prowadzonej przez Lubelski Wydział Zamiejscowy. Dotychczas skierowano 5 aktów oskarżenia przeciwko 40 osobom.

Skuteczne działania prokuratora

W wyniku skutecznej pracy prokuratorów w tej sprawie i w konsekwencji wydanych decyzji podatkowych jeden z podmiotów objętych wcześniej wniesionym aktem oskarżenia spłacił całość należności podatkowych wynikających z kwestionowanych w akcie oskarżenia transakcji wraz z ustawowymi odsetkami tj. kwotę przekraczającą 9 milionów złotych.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2021-05-18
Data udostępnienia informacji: 2021-05-17
Liczba odsłon: 964