poniedziałek, 17 sierpnia 2020

Akt oskarżenia przeciwko oszustom działającym metodą „na prokuratora” i „na policjanta”

Akt oskarżenia przeciwko oszustom działającym metodą „na prokuratora” i „na policjanta”

Prokurator Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku skierował do Sądu Okręgowego w Gdańsku akt oskarżenia przeciwko pięciu osobom: Adamowi B, Dariuszowi J., Weronice K. Natalii K. oraz Adrianowi A. Zarzucił oskarżonym popełnienie osiemdziesięciu dwóch przestępstw dotyczących udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie oszustw metodą „na prokuratora” i „na policjanta”, głównie na szkodę osób starszych. W wyniku działań oszustów pokrzywdzeni stracili ponad 2,5 miliona złotych. Oskarżonym grożą kary do 20 lat pozbawienia wolności.

Wyszukiwali ofiary w książkach telefonicznych

Postępowanie prowadzone wspólnie przez Pomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku i policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku dotyczyło działalności zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze transgranicznym. Członkowie grupy z terytorium Wielkiej Brytanii telefonowali na numery stacjonarne pokrzywdzonych. Przy typowaniu ofiar wykorzystywali informacje zawarte w starych książkach telefonicznych. Często wybierano osoby o mało popularnych w dzisiejszych czasach imionach, co mogło wskazywać na podeszły wiek wytypowanej ofiary. Pokrzywdzonymi przestępstwami były osoby na zamieszkałe na terenie całego kraju (w tym m.in. Gdańsk, Gdynia, Kraków, Zielona Góra, Rzeszów, Poznań).

Podawali się za policjantów

Telefonujący podczas rozmów podawali się za funkcjonariuszy Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz prokuratorów. W trakcie rozmów telefonicznych pokrzywdzeni byli informowani o prowadzonej akcji policyjnej przeciwko grupie hakerów włamujących na konta bankowe. Wytypowane ofiary były przy tym ostrzegane, że przestępcy współpracują z pracownikami banku, a posiadane przez pokrzywdzonych oszczędności są zagrożone. Po zdobyciu zaufania rozmówców „fałszywy Policjant” oświadczał, że celem zabezpieczenia oszczędności konieczne jest ich przelanie na bezpieczny rachunek bankowy Prokuratury lub Policji. W rzeczywistości były to rachunki bankowe założone w placówkach bankowych na terenie Polski przez tzw. słupy – najczęściej osoby bezdomne, które werbowano w różnych miastach na terenie kraju. W niektórych przypadkach sprawcy nakłaniali pokrzywdzonych jedynie do zgłoszenia w banku zmiany numeru telefonu przypisanego do konta i służącego do autoryzacji transakcji na numer telefonu sprawców podających się za Policjantów. Dzięki temu sprawcy, po uzyskaniu od pokrzywdzonych dodatkowych informacji na temat rachunku bankowego, mieli nieograniczony dostęp do dysponowania przejętym kontem i już samodzielnie mogli dokonywać dyspozycji środkami zgromadzonymi na rachunku. Wyłudzone środki, o ile nie doszło do ich zablokowania przez bank, były następnie wypłacane w bankomatach na terenie Polski oraz Wielkiej Brytanii.

Oszustwa na ponad 2,5 miliona złotych

W wyniku dokonanych oszustw poszczególni pokrzywdzeni (zazwyczaj osoby w podeszłym wieku) stracili środki w wysokości od kilkunastu do nawet kilkuset tysięcy złotych. Łączna suma utraconych przez pokrzywdzonych pieniędzy wynosi ponad 2,5 miliona złotych. Część z wyłudzonych środków zabezpieczono w wyniku zastosowanych przez prokuratorów blokad rachunków bankowych. Ponadto na poczet grożących oskarżonym kar i obowiązków naprawienia szkody zabezpieczono mienie o łącznej wartości ponad 240 tysięcy złotych.

Zarzuty przedstawiono 30 osobom 

W toku tego śledztwa zarzuty przedstawiono 30 podejrzanym. Sprawy dwóch osób pełniących rolę tzw. słupów zostały już wcześniej zakończone skierowaniem aktów oskarżenia do Sądu Rejonowego we Włocławku i Sądu Rejonowego w Płocku. W sprawach tych zapadły wyroki skazujące. Wobec Katarzyny S. orzeczono karę 2 lat pozbawienia wolności, natomiast wobec Pawła Sz. orzeczono karę 2 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności.

W Pomorskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku w dalszym ciągu prowadzone jest postępowanie przeciwko 23 osobom, w tym Bogdanowi K., który działając na terenie Wielkiej Brytanii kierował członkami zorganizowanej grupy przestępczej popełniającymi przestępstwa na terenie Polski.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Krzysztof Niemyjski
Informację udostępnił: Krzysztof Niemyjski
Data wytworzenia informacji: 2020-08-17
Data udostępnienia informacji: 2020-08-17
Liczba odsłon: 817