poniedziałek, 08 lutego 2021

Akt oskarżenia przeciwko tzw. „mafii lekowej”

Akt oskarżenia przeciwko tzw. „mafii lekowej”

Prokurator Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie skierował do Sądu Okręgowego w Katowicach akt oskarżenia dot. tzw. „mafii lekowej". Liczący 750 stron akt oskarżenia obejmuje 26 osób, wśród których 12 oskarżonych jest tymczasowo aresztowanych.

Zakres zarzutów

Prokurator zarzucił oskarżonym popełnienie łącznie 89 przestępstw, w tym 4 oskarżonym przedstawiono zarzut zorganizowania i kierowania grupą przestępczą kwalifikowany z art. 258 par. 1 i 3 kk. Jedną z osób kierujących grupą był Albin B. menager sprzedaży do spraw sieci aptecznych.

Pozostałym oskarżonym prokurator zarzucił udział w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowany z art. 258 par. 1 kk, poświadczenie nieprawdy w dokumentach w postaci recept kwalifikowane z art. 271 par. 1 i 3 kk, art. 273 kk, oszustwa z art. 286 par. 1 kk oraz z art. 54 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych, specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Aktem oskarżenia objęto również zarzuty dotyczące obrotu substancjami psychotropowymi oraz środkami odurzającymi, a jednemu z oskarżonym zarzucono również handel amunicją bez wymaganego zezwolenia.

Wśród oskarżonych jest lekarz, który wystawił ponad 5300 poświadczających nieprawdę recept jak również pracownicy aptek, w których realizowano „lewe” recepty oraz pośrednicy.

Oskarżonym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Mechanizm działania

W toku śledztwa prokurator ustalił mechanizm przestępczy, który polegał na tym, iż Albin B, przekazywał listę leków, w oparciu o którą pozostałe osoby kierujące grupą wydawały polecenia lekarzowi oraz jego córce wypisania recept na wysokorefundowane leki wykorzystywane do terapii nowotworowej. Następnie recepty były realizowane za pośrednictwem innych członków grupy i przekazywanie Albinowi B. oraz innym osobom. Leki te stawały się w ten sposób przedmiotem nielegalnego obrotu, na tzw. „czarnym” rynku, jak i poza granicami kraju. Jak ustalił prokurator na działalności grupy Narodowy Fundusz Zdrowia stracił blisko 11 milionów złotych.

Prokurator zabezpieczył majątek oskarżonych

Na mieniu oskarżonych prokurator dokonał zabezpieczeń majątkowych w wysokości 4 milionów złotych, jednak kwota ta będzie wyższa po dokonaniu wpisów w księgach wieczystych i ustanowieniu hipotek na nieruchomościach należących do oskarżonych, o które wystąpił prokurator.

Należy podkreślić, że tylko przy Albinie B. zabezpieczono gotówkę w kwocie ponad 300 tysięcy złotych, ujawniono i zabezpieczono 5 samochodów oraz ustanowiono hipoteki przymusowe na 3 nieruchomościach o łącznej wartości prawie 1,5 milion złotych. Ponadto prokurator dokonał zajęcia pieniędzy zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 130 tysięcy złotych.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Krzysztof Niemyjski
Informację udostępnił: Krzysztof Niemyjski
Data wytworzenia informacji: 2021-02-08
Data udostępnienia informacji: 2021-02-05
Liczba odsłon: 950