piątek, 09 lutego 2018

Akt oskarżenia w sprawie grupy przestępczej działającej na szkodę SKOK w Wołominie

Akt oskarżenia w sprawie grupy przestępczej działającej na szkodę SKOK w Wołominie

Dziś (9 lutego 2018 roku) Prokuratura Okręgowa w Białymstoku skierowała do Sądu Okręgowego w Białymstoku akt oskarżenia przeciwko czworgu podejrzanym o popełnienie przestępstw na szkodę SKOK w Wołominie oraz na szkodę BGŻ BNP Paribas z siedzibą w Warszawie.

Zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą

Oskarżony Mirosław Cz. stanął pod 61 zarzutami. Obejmowały one kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, a także szereg przestępstw dotyczących kierowania działaniami tzw. „słupów” oraz innych osób, w tym m.in. uprawnionych do wystawienia zaświadczeń o zatrudnieniu lub osiąganych dochodach w różnych podmiotach gospodarczych. Działania te doprowadziły do zaciągnięcia przez podstawione osoby w oparciu o nierzetelne dokumenty załączane do wniosków kredytowych pożyczek i kredytów na szkodę SKOK w Wołominie oraz BGŻ BNP Paribas z siedzibą w Warszawie. Niejednokrotnie zabezpieczeniem tych zobowiązań były poręczenia oparte na nierzetelnych zaświadczeniach lub oświadczeniach poręczycieli oraz hipoteki na nieruchomościach należących do różnych osób, które były nieadekwatne w stosunku do wysokości zobowiązań oraz nie dawały gwarancji skutecznej ich egzekucji.

Mirosławowi Cz. zarzucono również współdziałanie z osobami zobowiązanymi na podstawie Statutu SKOK w Wołominie, Regulaminu Zarządu i Podziału Czynności Członków Zarządu do zajmowania się sprawami majątkowymi Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej w Wołominie. Osoby te nadużyły udzielonych im uprawnień poprzez nierzetelną ocenę zdolności kredytowej podstawionych potencjalnych pożyczkobiorców i ostatecznie pozytywną weryfikację, a w konsekwencji podjęcie decyzji o przyznaniu pożyczek we wnioskowanych kwotach. Decyzje te zapadały pomimo świadomości, iż załączone do wniosku dokumenty są nierzetelne, a pożyczkobiorcy nie są zdolni do spłaty zobowiązań, nie mają zamiaru ich spłacać, udzielone zabezpieczenia są pozorne, zaś środki z pożyczek ostatecznie wpływają na konto lub są przekazywane w gotówce Mirosławowi Cz.

Jeden z zarzutów dotyczy pożyczki zaciągniętej w SKOK w Wołominie osobiście przez Mirosława Cz.

Członkowie grupy zasiądą na ławie oskarżonych

Jerzemu Cz. zarzucono popełnienie 21 czynów. Obejmowały one udział w zorganizowanej grupie przestępczej kierowanej przez Mirosława Cz., a także przestępstw kwalifikowanych jako pomocnictwo do czynów zarzucanych Mirosławowi Cz. Polegały one w szczególności na poświadczaniu nieprawdy w dokumentach załączanych do wniosków kredytowych (zaświadczeniach o zatrudnieniu lub osiąganych dochodach), udzielaniu pozornych poręczeń oraz zabezpieczeń do pożyczek i kredytów na posiadanych nieruchomościach, nakłanianiu osób do zaciągnięcia zobowiązań na rzecz Mirosława Cz., wożeniu podstawionych pożyczkobiorców do siedziby SKOK w Wołominie.

Trzy zarzuty dotyczą pożyczek zaciągniętych osobiście przez Jerzego Cz. na szkodę SKOK w Wołominie.

Rafał Robert K. stanął pod 11 zarzutami. Poza udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej kierowanej przez Mirosława Cz. odpowie on w szczególności za poświadczanie nieprawdy w dokumentach załączanych do wniosków kredytowych, zawieranie fikcyjnych umów w imieniu podmiotów gospodarczych poświadczających rzekomą zdolność kredytową danych osób, a także wożenie „słupów” do siedziby instytucji kredytowych i wspieranie ich działań na miejscu.

Beacie Sz. zarzucono popełnienie 32 czynów. Została ona oskarżona o udział w zorganizowanej grupie przestępczej kierowanej przez Mirosława Cz., a ponadto poświadczanie nieprawdy w dokumentach załączanych do wniosków kredytowych oraz potwierdzanie tych nierzetelnych danych podczas telefonicznej weryfikacji przez uprawnionego pracownika instytucji kredytowej.

Straty wynoszą prawie 150 milionów złotych

W toku śledztwa ustalono, że kierujący grupą przestępczą Mirosław Cz. swoimi bezprawnymi działaniami doprowadził do wystąpienia szkody w majątku SKOK w Wołominie w kwocie 145 milionów 570 tysięcy złotych, a BGŻ BNP Paribas niekorzystnie rozporządził mieniem w kwocie 336 tysięcy 677 złotych.

Pozostali podejrzani popełnili zarzucane im czyny pod kierownictwem Mirosława Cz. Ich przestępcze działania doprowadziły zatem instytucje finansowe do takich samych strat, jak w przypadku Mirosława Cz.

Majątek sprawców został zabezpieczony

W stosunku do Mirosława Cz. tytułem środka zapobiegawczego od 13 maja 20156 roku stosowane jest tymczasowe aresztowanie.

Wobec Jerzego Cz. tytułem środków zapobiegawczych zastosowano poręczenie majątkowe w kwocie 100 tysięcy złotych oraz zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu. Wobec Rafała Roberta K. prokurator zastosował poręczenie majątkowe w kwocie 100 tysięcy złotych, zaś wobec Beaty Sz. prokurator zastosował poręczenie majątkowe w kwocie 20 tysięcy złotych oraz zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu.

W celu zapewnienia wykonania grożących oskarżonym kar grzywien, obowiązków zwrotu pokrzywdzonym korzyści majątkowych osiągniętych z przestępstw i innych roszczeń finansowych ustanowiono zabezpieczenia na należących do oskarżonych nieruchomościach oraz środkach płatniczych:

  • w stosunku do Mirosława Cz. w łącznej kwocie 1 miliona 248 tysięcy 37 złotych,
  • w stosunku do Jerzego Cz. w łącznej kwocie 43 milionów 440 tysięcy złotych,
  • w stosunku do Rafała Roberta K. w łącznej kwocie 1 miliona 11 tysięcy 278 złotych,
  • w stosunku do Beaty Sz. w łącznej kwocie 309 tysięcy 68 złotych.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2018-02-09
Data udostępnienia informacji: 2018-02-09
Liczba odsłon: 1 873