czwartek, 12 września 2019

Akt oskarżenia w sprawie nieprawidłowości w KWK Mysłowice – Wesoła

Akt oskarżenia w sprawie nieprawidłowości w KWK Mysłowice  – Wesoła

Prokuratura Okręgowa w Katowicach skierowała do Sądu Okręgowego w Katowicach akt oskarżenia, dotyczący nieprawidłowości w KWK Mysłowice – Wesoła, związanych z modernizacją w latach 2009 – 2015 roku szybu "Piotr". Aktem oskarżenia objęto w tej sprawie czternaście osób.

Wielomilionowe straty Katowickiego Holdingu Węglowego

Pięć osób objętych aktem oskarżenia pełniło wówczas funkcje kierownicze w KWK Mysłowice – Wesoła. Osoby te odpowiedzą przed sądem za przestępstwa niegospodarności  polegającego na przekroczeniu i niedopełnieniu obowiązków następstwem, czego było wyrządzenie  „Katowickiemu  Holdingowi Węglowemu” S.A. szkody majątkowej w wielkich rozmiarach. Łączna wartość szkody oszacowana została na  kwotę co najmniej  21 milionów 700 tysięcy złotych.

Kolejne dziewięć osób oskarżonych zostało o poświadczenia nieprawdy w dokumentacji rozliczeniowej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Osoby te odpowiedzą także za   oszustwa  na  szkodę „Katowickiego Holdingu Węglowego” S.A na kwotę  łączną ok. 14 milionów zł.   Wśród tej grupy oskarżonych jest pięć osób reprezentujących kopalnię  oraz cztery osoby będące przedstawicielami zewnętrznych firm wykonawczych.

Częściowo nieuzasadnione inwestycje

W śledztwie  prowadzonym od 2016 roku, prokurator  ustalił, iż związku z modernizacją w latach 2009-2015 szybu położonego na terenie  KWK ,,Mysłowice – Wesoła’’,  wchodzącego wówczas w skład Katowickiego Holdingu Węglowego,  doszło  do nieprawidłowości, których skutkiem było wyrządzenie szkody majątkowej w kwocie nie mniejszej niż 21 milionów 700 tysięcy złotych. Zarzuty mają związek z zawartą w 2009 roku umową  na modernizację szybu należącego do kopalni. Materiał dowodowy w śledztwie wskazuje, iż była ona częściowo nieuzasadniona. Przewidywała wykonanie prac,  które z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia były zbędne, co doprowadziło do wygenerowania nieracjonalnych wydatków po stronie Katowickiego Holdingu Węglowego. Również nadzór nad realizacją umowy nie był prawidłowy, w wyniku czego doszło do  nieuprawnionego wypłacenia środków wykonawcom. Część zarzutów ma natomiast związek  z kolejną umową zawartą w 2011 roku, przez nowe władze kopalni. Umowa dotyczyła zdemontowania wyposażenia szybu. W tym wątku śledztwa ustalono, iż zdemontowane elementy, mogły być dalej bezpiecznie użytkowane, a ich  przedwczesne zdementowanie doprowadziło do wygenerowania zbędnych wydatków.

Prokurator zastosował  wobec oskarżonych środki zapobiegawcze w postaci  poręczeń majątkowych w kwotach od 15 tysięcy złotych do 70 tysięcy złotych. W sprawie dokonano zabezpieczenia majątkowego, poprzez ustanowienie hipotek na nieruchomościach,  będących własnością oskarżonych, na łączną kwotę 5.765.740 złotych.

Oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Krzysztof Niemyjski
Informację udostępnił: Krzysztof Niemyjski
Data wytworzenia informacji: 2019-09-12
Data udostępnienia informacji: 2019-09-12
Liczba odsłon: 691