poniedziałek, 08 października 2018

Akt oskarżenia w sprawie tzw. dzikiej reprywatyzacji nieruchomości w Warszawie

Akt oskarżenia w sprawie tzw. dzikiej reprywatyzacji nieruchomości w Warszawie

Na dzisiejszej konferencji prasowej (8 października 2018 roku) Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro oraz Dyrektor Departamentu do Spraw Przestępczości Gospodarczej Michał Ostrowski poinformowali o skierowaniu przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu do Sądu Okręgowego w Warszawie aktu oskarżenia przeciwko dziewięciu osobom w związku z tzw. dziką reprywatyzacją nieruchomości w Warszawie, w tym działki przy Pałacu Kultury i Nauki (przedwojenny adres: ulica Chmielna 70), przy ulicy Karowej 14/16, ulicy Mokotowskiej 63, ulicy Nowy Świat 63, a także nieruchomości położonej w Kościelisku przy ulicy Salamandry 30.

Obiecałem, że przestępcy, którzy dopuścili się wyłudzeń, oszustw i którzy wyrzucali na bruk ludzi starszych, schorowanych nie będą spać spokojnie. Dzisiejszy akt oskarżenia dowodzi ciężkiej pracy prokuratorów związanych z dziką reprywatyzacją warszawską  – powiedział Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.

Oskarżeni handlarze roszczeniami, prawnicy i urzędnicy

Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro poinformował, że akt oskarżenia obejmuje 9 osób wśród których są przedstawiciele warszawskich adwokatów, były dziekan warszawskich adwokatów w tym wpływowi urzędnicy warszawscy.

Na ławie oskarżonych zasiądą:

 • Jakub R. – były Zastępca Dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy,
 • adwokat Alina D. – matka oskarżonego Jakuba R.,
 • Wojciech R. – ojciec oskarżonego Jakuba R.,
 • Grzegorz M. – znany warszawski adwokat i były dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie,
 • Janusz P. – biznesmen skupujący roszczenia do warszawskich nieruchomości,
 • Marzena K. – była urzędniczka Ministerstwa Sprawiedliwości,
 • Robert N. – znany warszawski adwokat,
 • Mariusz L. – architekt,
 • Joanna O. – biegła sądowa.

Wiodącą osobą w tym procederze byli urzędnicy podlegający Prezydent Warszawy Hannie Gronkiewicz -Waltz. Są oni głównymi odpowiedzialnymi za ten przestępczy proceder – wskazał Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.

Przestępcze działania podejmowane przez oskarżonych miały na celu przejęcie przez tzw. handlarzy roszczeniami praw do wartych setki milionów złotych warszawskich nieruchomości położonych pod bardzo prestiżowymi adresami, w tym w ścisłym centrum miasta.

Wszyscy zostali oskarżeni o popełnienie łącznie 35 przestępstw.

Przyjęto prawie 50 milionów złotych łapówek

Akt oskarżenia dotyczy przyjęcia oraz wręczenia korzyści majątkowych znacznej wartości.

Prokuratura wykazała, że były w tej sprawie nie tylko nadużycia, ale również najwyższa łapówka w wysokości prawie 50 milionów złotych – zaznaczył Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.

Korzyści te zostały wręczone w zamian za zachowania stanowiące naruszenie przepisów prawa i pozytywne załatwienie spraw w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy polegające na wydaniu decyzji administracyjnych o ustanowieniu na 99 lat prawa użytkowania wieczystego do określonych nieruchomości lub decyzji administracyjnych ustalających odszkodowanie na rzecz określonych osób za określone nieruchomości.

Decyzje te dotyczyły następujących warszawskich nieruchomości:

 • ulica Karowa 14/16,
 • plac Defilad 1 (przedwojenny adres: ulica Chmielna 70),
 • ulica Grójecka 214,
 • ulica Mokotowska 63,
 • ulica Burakowska 4,
 • ulica Nowy Świat 63,
 • ulica Borzymowska,
 • ulica Sulimy 14,
 • ulicy Górników 29,
 • alei Wilanowskiej,
 • ulicy Karczewskiej,
 • ulicy Powsińskiej 31,
 • ulicy Żegiestowskiej 26,
 • ulicy Garwolińskiej 11,
 • ulicy Topiel 16,
 • ulicy Siarczanej 6.

Za przestępstwa o charakterze korupcyjnym przed Sądem będą odpowiadali: były Zastępca Dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy Jakub R., jego matka adwokat Alina D., była urzędniczka Ministerstwa Sprawiedliwości Marzena K., biznesmen skupujący roszczenia do warszawskich nieruchomości Janusz P. oraz znany warszawski adwokat i były dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie Grzegorz M.

Pokrzywdzeni stracili ponad 13 milionów złotych

Wniesiony do Sądu akt oskarżenia dotyczy również doprowadzenia pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości w kwocie nie mniejszej niż 13 milionów 207 tysięcy 521 złotych. Swojego oszustwa podejrzani dopuścili się w związku z uzyskaniem prawa własności i użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Kościelisku przy ul. Salamandry 30 oraz przy ulicy Morszyńskiej 27 w Warszawie.  

Za popełnienie tego przestępstwa odpowiedzą: Jakub R., jego matka Alina D., jego ojciec Wojciech R., adwokat Robert N., a także Mariusz L. i Joanna O.

Działanie oskarżonych adwokat Aliny D. i adwokata Roberta N., reprezentujących dwie linie spadkobierców polskiego generała Tadeusza K. – angielskiej i kanadyjskiej, polegało na podejmowaniu oszukańczych działań w stosunku do pokrzywdzonych. Wprowadzali oni ich w błąd oraz wyzyskali ich błąd co do znaczenia czynności prawnych przez nich podejmowanych lub też podejmowanych w ich imieniu i na ich rzecz, co do zakresu praw majątkowych oraz roszczeń wchodzących w skład spadku po polskim generale, ich rzeczywistej, rynkowej wartości oraz możliwości ich dochodzenia przed sądami bądź organami administracji publicznej. W następstwie podjętych przez oskarżonych działań doszło do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości przez pokrzywdzonych. Zbyli oni na rzecz podstawionych osób prawa i roszczenia do nieruchomości wchodzących w skład masy spadkowej. Do zbycia praw i roszczeń doszło po znacznie zaniżonych kwotach, nie odpowiadających ich rzeczywistej, rynkowej wartości.

Na przestępczych działaniach podjętych przez oskarżonych pokrzywdzeni zostali doprowadzeni do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości w łącznej kwocie 13 milionów 207 tysięcy 521 złotych.

Prokuratura prowadzi intensywną pracę, nadal toczy się 155 śledztw dotyczących 470 nieruchomości – wskazał Dyrektor Departamentu do Spraw Przestępczości Gospodarczej Michał Ostrowski

Oskarżeni dopuścili się szeregu innych przestępstw

Oskarżeni: Jakub R., jego matka Alina D. oraz jego ojciec Wojciech R. odpowiedzą ponadto przed Sądem za przestępstwo tzw. prania brudnych pieniędzy w łącznej kwocie nie mniejszej niż 1 milion złotych pochodzących z popełnienia czynu zabronionego.

Głównym oskarżonym jest Jakub R. a także warszawscy adwokaci i urzędniczka Marzena K. głównie zarzuty to zarzuty korupcyjne, ale oskarżonym zarzucone są również przestępstwa oszustwa, prania pieniędzy i podrobienia dokumentów – poinformował Dyrektor Departamentu do Spraw Przestępczości Gospodarczej Michał Ostrowski.

Jakub R. wymusił na Marzenie K. Januszu P. i Robercie N. aby podjęcie korzystnej dla nich decyzji administracyjnej, fikcyjnie odsprzedali Grzegorzowi M. 50% praw roszczeń do działki przy ul. Chmielnej 70.

Były Zastępca Dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy Jakub R. został także oskarżony o niedopełnienie ciążących na nim obowiązków polegających m.in. na zapewnieniu właściwej realizacji zadań podległych mu komórek organizacyjnych Biura, w tym Wydziału Spraw Dekretowych i Związków Wyznaniowych. Prowadzone były w nim postępowania w trybie art. 7 dekretu z 26 października 1945 roku o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy.

Na skutek tego niedopełnienia obowiązków oskarżony wydał decyzje o ustanowieniu na 99 lat prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości położonych przy ulicy Hożej 25 oraz przy ulicy Nowy Świat 28 w Warszawie.

Ponadto adwokat Alinie D. i adwokatowi Robertowi N. zarzucono popełnienie czynu z art. 270 par. 1 kodeksu karnego polegającego na podrobieniu dokumentu w postaci pełnomocnictwa. Jako autentyczne zostało ono przedłożone przed Sądem w toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. Adwokat Robert N. odpowie za popełnienie dwóch takich przestępstw.

W mieszkaniu oskarżonej Aliny D. w trakcie przeszukania ujawniono trzy sztuki broni i amunicję do broni palnej. Na ich posiadanie nie miała ona pozwolenia. W związku z tym została ona oskarżona o popełnienie przestępstwa z art. 263 par. 2 kodeksu karnego.

Natomiast Marzenie K. – byłej urzędniczce Ministerstwa Sprawiedliwości zarzucono dodatkowo popełnienie 9 przestępstw z art. 14 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Prokuratura prowadzi działania o charakterze cywilnym i administracyjnym mające na celu odzyskanie nieruchomości przez Skarb Państwa lub gminę – poinformował Dyrektor Departamentu do Spraw Przestępczości Gospodarczej Michał Ostrowski

W marcu tego roku oskarżonych zostało siedem osób

To już kolejny akt oskarżenia skierowany do Sądu przez wrocławskich prokuratorów w związku z tzw. dziką reprywatyzacją nieruchomości w Warszawie. Pod koniec marcu 2018 roku w związku z tzw. dziką reprywatyzacją nieruchomości w Warszawie, w tym działki przy Pałacu Kultury i Nauki, oskarżonych zostało siedem osób. Przestępcze działania podejmowane przez oskarżonych miały na celu przejęcie praw do wartych prawie 275 milionów złotych nieruchomości przez tzw. handlarzy roszczeniami Macieja M. i jego syna Maksymiliana M.

W marcu tego roku oskarżeni zostali: ojciec i syn zajmujący się skupowaniem roszczeń i praw do stołecznych nieruchomości – Maciej M. i Maksymilian M., znany warszawski adwokat Andrzej M., dwoje adwokatów występujących jako kuratorzy – Grażyna K.-B. i Tomasz Ż. oraz dwóch rzeczoznawców majątkowych – Michał Sz. i Jacek R.

Wszyscy zostali oskarżeni o popełnienie łącznie 24 przestępstw. Akt oskarżenia dotyczył przejmowania nieruchomości położonych w Warszawie przy Placu Defilad, a więc w sąsiedztwie Pałacu Kultury (dawny adres to ulica Sienna 29), przy ulicy Twardej 8 i 10, gdzie z powodu roszczeń reprywatyzacyjnych zamknięto jedno z najlepszych gimnazjów w stolicy, przy ulicy Królewskiej 39, a także przedwojennej Osady Kolonialnej nr 4 na Mokotowie przy ulicach Sobieskiego, Piaseczyńskiej i Idzikowskiego, gdzie obecnie znajdują się ogródki działkowe.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2018-10-08
Data udostępnienia informacji: 2018-10-08
Liczba odsłon: 1 771