czwartek, 10 czerwca 2021

Akt oskarżenia wobec 14 członków zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej przestępstw podatkowych przy handlu katodami miedzi

Akt oskarżenia wobec 14 członków zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej przestępstw podatkowych przy handlu katodami miedzi

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu skierowała w czerwcu br. do Sądu Okręgowego w Legnicy akt oskarżenia, którym objęto 14 osób oskarżonych m. in. o kierowanie i udział w zorganizowanej grupie przestępczej, popełnianie przestępstw i przestępstw skarbowych związanych z fikcyjnym obrotem katodami miedzi oraz pranie brudnych pieniędzy pochodzących z przestępczego procederu.

Łańcuszek fasadowych firm

W toku postępowania ustalono, że katody miedzi były kupowane przez polskie firmy poza granicami kraju w ramach nabyć wewnątrzwspólnotowych z zerową stawką podatku VAT. Następnie polski nabywca towaru powiększał jego wartość o podatek VAT w wysokości 23 proc., który jednak nie był odprowadzany do Skarbu Państwa. Po dokonaniu zakupów za granicą przez pierwszy podmiot związany z grupą przestępczą, katody miedzi były bezpośrednio transportowane do jednej ze spółek działającej na terenie Dolnego Śląska. Pomijano przy tym łańcuszek innych firm, które zgodnie z oficjalną dokumentacją miały brać udział w tych działaniach.

Cześć spółek wykorzystywanych do przestępczego procederu nie prowadziła działalności gospodarczej, a jedynie uczestniczyła w dokonaniu oszustwa podatkowego, polegającego na wprowadzeniu do obrotu gospodarczego fikcyjnych faktur VAT. Podmioty te zostały założone z zamiarem dokonywania tego rodzaju przestępstw i spełniały znamiona tzw. „znikającego podatnika”, zarejestrowanego jedynie dla celów obniżania czy uszczuplania należności publicznoprawnych.  Nie dokonywały one sprzedaży katod miedzianych, gdyż nie dysponowały takim towarem, a wystawione przez nie faktury nie dokumentowały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych.

Wielomilionowe wyłudzenia

Uprawnieni do wystawiania dokumentów oskarżeni, tworzyli faktury VAT dokumentujące fikcyjny obrót katodami miedzi. Wystawionych zostało 81 nierzetelnych faktur VAT o wartości łącznej netto ponad 52,2 mln zł. Umożliwiło to obniżenie podatku należnego i odliczenie podatku naliczonego przez firmy prowadzone przez osoby działające w ramach zorganizowanej grupy przestępczej.

Jeden z oskarżonych, kierujący grupą przestępczą uzyskane z przestępczego procederu środki finansowe lokował w nieruchomościach, które nabywali jego rodzice i partnerka. Wszystkie zostały zabezpieczone w toku postępowania przygotowawczego.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Krzysztof Niemyjski
Informację udostępnił: Krzysztof Niemyjski
Data wytworzenia informacji: 2021-06-10
Data udostępnienia informacji: 2021-06-10
Liczba odsłon: 949