wtorek, 05 stycznia 2021

Akt oskarżenia wobec burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice i jego zastępcy

Akt oskarżenia wobec burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice i jego zastępcy

Prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach (31 grudnia 2020 roku) skierował do Sądu Rejonowego w Wieliczce akt oskarżenia przeciwko burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice i jego zastępcy. Oskarżeni zostali zatrzymani 3 grudnia 2019 roku przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Zakres zarzutów

Prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach oskarżył burmistrza Niepołomic i jego zastępcę o niedopełnienie obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowych przez inną osobę kwalifikowane z art. 231 par. 2 kodeksu karnego. Zarzuty dotyczą przekroczenia uprawnień do jakich doszło podczas przetargu na budowę Szkoły Podstawowej w Niepołomicach, w szczególności w związku z udzieleniem zamówienia publicznego na stworzenie wizji koncepcyjnej obiektu.

Ponadto Roman P. jest oskarżony o czyn z art. 233 par. 1 i 6 kk. polegający na złożeniu fałszywego pisemnego oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności stanowiących podstawę wyłączenia z postępowania przetargowego.

Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Środki zapobiegawcze

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator zastosował wobec obu podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 100 tysięcy złotych i 70 tysięcy złotych, dozoru Policji wraz z zakazem kontaktowania się z świadkami i współpodejrzanymi oraz zawieszenia w czynnościach służbowych. W toku postepowania kwoty poręczenia zmniejszono odpowiednio do 50 tysięcy złotych i 20 tysięcy złotych. Sąd Rejonowy Katowice Wschód 29 września 2020 r. uchylił zawieszenia w czynnościach podejrzanych uznając, iż w związku z końcowym etapem śledztwa przesłanki zastosowania tego środka przestały być aktualne.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Krzysztof Niemyjski
Informację udostępnił: Krzysztof Niemyjski
Data wytworzenia informacji: 2021-01-05
Data udostępnienia informacji: 2021-01-05
Liczba odsłon: 1 762