środa, 15 stycznia 2020

Akt oskarżenia wobec członków grupy przestępczej zajmującej się handlem ludźmi

Akt oskarżenia wobec członków grupy przestępczej zajmującej się handlem ludźmi

Prokurator Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku skierował do Sądu Okręgowego w Olsztynie akt oskarżenia przeciwko dwóm osobom: Piotrowi T. (25 lat), Bartoszowi Sz. (24 lata). Oskarżonym zarzucono popełnienie łącznie czterech przestępstw dotyczących udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się handlem ludźmi.

Zakres zarzutów

Prokurator Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku oskarżył Piotra T. oraz Bartosza Sz. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowany z art. 258 par. 1 kodeku karnego oraz handel ludźmi kwalifikowany z art. 189a par. 1 kk. Oskarżeni przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów.

Przestępstwa te zagrożone są karą nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

Międzynarodowa grupa przestępcza

W toku śledztwa funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej ustalili, że na terytorium Republiki Federalnej Niemiec i Republiki Łotewskiej a także Rzeczypospolitej Polskiej działała zorganizowana międzynarodowa grupa przestępcza. Trzon grupy stanowili organizatorzy pochodzenia ormiańskiego zajmujący się m.in. handlem ludźmi oraz pozyskiwaniem i wprowadzaniem do obiegu fałszywych dokumentów oraz praniem brudnych pieniędzy głównie na terytorium Republiki Federalnej Niemiec i Republiki Łotewskiej.

Werbowali do pracy

Na terenie Polski grupą kierował obywatel Armenii, natomiast w jej skład wchodzili Bartosz Sz. i Piotr T. Działalność grupy polegała na werbowaniu obywateli polskich, będących w trudnej sytuacji finansowej, poszukujących zatrudnienia. Następnie przewożono ich na terytorium Republiki Federalnej Niemiec pod pozorem pracy. W rzeczywistości na ich dane osobowe zakładano fikcyjne przedsiębiorstwa oraz konta bankowe wykorzystywane w szczególności do opłacania przestępczej działalności związanej z pozyskiwaniem fałszywych dokumentów i wprowadzaniem ich do obiegu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2020-01-15
Data udostępnienia informacji: 2020-01-14
Liczba odsłon: 994