środa, 15 lipca 2020

Akt oskarżenia wobec grupy przestępczej wyłudzającej VAT

Akt oskarżenia wobec grupy przestępczej wyłudzającej VAT

Prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach (30 czerwca 2020 roku) skierował do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy akt oskarżenia przeciwko 11 osobom oskarżonym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej popełniającej przestępstwa skarbowe związane z wyłudzeniem VAT.

Zakres zarzutów

Prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach zarzucił oskarżonym udział w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowane z art. 258 par. 1 kodeksu karnego, pranie brudnych pieniędzy kwalifikowane z art. 299 par. 1 i 5 kk, oszustwa co do mienia oraz przestępstwa skarbowych.

Czyny zarzucane oskarżonym zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Karuzelowy obrót towarami

W toku postępowania prokurator ustalił, że oskarżeni – członkowie zorganizowanej grupy przestępczej, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i czyniąc sobie z popełniania przestępstw stałe źródło dochodu, dopuszczali się przestępstw oraz przestępstw skarbowych związanych z fikcyjnym, karuzelowym obrotem różnymi wyrobami, w tym przede wszystkim granulatem i złomem złota oraz innym metalami szlachetnymi. Grupa działała w latach 2012-2013.

Mechanizm działania

Przestępczy proceder polegał na dokonywaniu fikcyjnych wewnątrzwspólnotowych nabyć i dostaw towarów,  w celu wyłudzenia zwrotu podatku VAT. Polegało to na wprowadzaniu do obrotu handlowego – za pośrednictwem fikcyjnie zakładanych podmiotów gospodarczych – srebra oraz złota niewiadomego pochodzenia.

Modus operandi

Przyjęty przez sprawców modus operandi, pozornie skomplikowany, w rzeczywistości był bardzo prosty. Polegał on na zakupieniu określonej ilości towaru z „szarej strefy”, bez faktury – w cenie „netto” – a więc bez podatku VAT. Dalszym etapem była  sprzedaż tego  towaru dużemu podmiotowi funkcjonującemu na rynku, ale już z fakturą, na której wykazany jest podatek VAT w wysokości 23%. Dokonanie zapłaty za taką fakturę przez kontrahenta powodowało, że sprawcy bezpodstawnie uzyskiwali, oprócz zapłaty za towar netto, również mienie Skarbu Państwa w wysokości odpowiadającej kwocie podatku VAT na fakturze. Po uzyskaniu płatności za tę fakturę, sprawcy pozyskiwali z kolei fikcyjne „faktury kosztowe”. Pozyskanie tych faktur  „legalizowało” bowiem nabyty, a niezaewidencjonowany kruszec oraz służyło do bezpodstawnego  uzyskania zwrotu  podatku VAT.

Uszczuplenia podatku VAT

Składając deklaracje VAT 7 sprawcy wprowadzali w błąd organy skarbowe  co do istnienia prawa do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z fikcyjnych faktur i doprowadzili do uszczuplenia podatku VAT w kwocie ponad  2,5 miliona złotych oraz do wyłudzenia zwrotu podatku w kwocie 120 tysięcy złotych.

Na mieniu jednego z oskarżonych dokonano zabezpieczania majątkowego  w kwocie  280 tysięcy złotych.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2020-07-15
Data udostępnienia informacji: 2020-07-15
Liczba odsłon: 1 000