poniedziałek, 07 października 2019

Akt oskarżenia wobec zorganizowanych grup przestępczych dokonujących nielegalnej produkcji papierosów

Akt oskarżenia wobec zorganizowanych grup przestępczych dokonujących nielegalnej produkcji papierosów

Podlaski Wydział Zamiejscowy do Spraw Przestępczości Zorganizowanej iKorupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku w dniu 26 września 2019 roku skierował akt oskarżenia do Sądu przeciwko członkom trzech zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się w latach 2013-2016 nielegalną produkcją papierosów na terenie województw mazowieckiego, łódzkiego i zachodniopomorskiego oraz osobom współdziałającym w nielegalnej produkcji i paserstwie wyrobów akcyzowych.

Łącznie aktem oskarżenia objętych zostało 41 osób, którym przedstawiono zarzuty kierowania i uczestnictwa w grupie przestępczej, uchylania się od opodatkowania i powodowania uszczupleń podatkowych, uczestnictwa w wytwarzaniu wyrobów tytoniowych bez wymaganego wpisu do rejestru producentów tytoniowych, oznaczania wyrobów podrobionymi znakami towarowymi, paserstwa celnego, prania pieniędzy, wprowadzania do obrotu substancji psychotropowych, posiadania broni palnej bez zezwolenia.
Postępowanie w tej sprawie było prowadzone wspólnie z funkcjonariuszami Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku.

Grupy działały w latach 2013-2016

W toku postępowania prokurator Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku ustalił, że grupy działały w latach 2013-2016 na terenie województw mazowieckiego, łódzkiego i zachodniopomorskiego. W toku postępowania ustalono, że mieszkaniec Białegostoku zajmuje się dystrybucją nielegalnie wyprodukowanych papierosów, organizując wyjazdy do miejsca załadunków w rejonie Siedlec, Garwolina, Maciejowic, gdzie nabywał i pomógł w zbyciu 4,4 miliona sztuk papierosów wyprodukowanych poza składem podatkowym. Swoją działalnością spowodował uszczuplenia w wysokości 3.3 miliona z tytułu podatku akcyzowego i około 800 tysięcy z tytułu podatku VAT. W toku postępowania ustalono kolejne osoby, które zajmowały się nabywaniem, posiadaniem, przechowywaniem, odpłatną dostawą nielegalnie wyprodukowanych papierosów uchylając się od opodatkowania.

Ujawniono magazyn

Z materiałów uzyskanych przez Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku wynikało, że w powiecie siedleckim województwa mazowieckiego funkcjonuje nielegalna fabryka papierosów, gdzie członkowie zorganizowanej grupy przestępczej umieścili linię do produkcji papierosów. Dokonano przeszukania budynków gospodarczych w miejscowości Dąbrówka – Niwka, gdzie miała znajdować się linia produkcyjna, a faktycznie ujawniono magazyn wyrobów tytoniowych. W czasie przeszukania pomieszczeń gospodarczych zabezpieczono 7,5 miliona sztuk papierosów różnych marek, w tym opatrzone podrobionymi znakami towarowymi. Ponadto zatrzymano poszczególne urządzenia i maszyny wykorzystywane w produkcji, komponenty niezbędne do produkcji tj. oklejki filtra, sztabki filtrowe, bibułki papierosowe, wkładki usztywniające, tasiemki formatowe, papier metalizowany, instrukcję do montażu linii do produkcji papierosów, a także katalogi części zamiennych. Uszczuplenia w podatku akcyzowym z tytułu nielegalnie wyprodukowanych papierosów wyliczono na kwotę 5,8 miliona złotych.

Zatrzymania

Podczas dostawy prawie 2.500 kg tytoniu jaka miała miejsce w listopadzie 2014 r. zatrzymano 3 osoby. Uszczuplenia w podatku akcyzowym z tytułu nabycia i posiadania tytoniu wyliczono na kwotę 1,7 miliona złotych. Oszacowano, iżbpowyższy tytoń umożliwiał wytworzenie papierosów o szacunkowej wartości 1,4 miliona złotych.
W toku postępowania ustalono, że w okresie od maja 2013 r. do 19 listopada 2014 r. grupa przestępcza wyprodukowała ok. 27 mln sztuk papierosów, wprowadziła do obrotu 11 mln sztuk papierosów oraz zakupiła 21 ton tytoniu. Uszczuplenie w podatku akcyzowym wyniosło około 19 milionów zł z tytułu wyprodukowanych papierosów, zaś uszczuplenie w podatku VAT w wysokości około 3 mln zł z tytułu odpłatnej dostawy papierosów. W toku śledztwa zarzuty przedstawiono 13 osobom.

Zlikwidowano linię produkcyjną

Kolejna fabryka została zlokalizowana na posesji znajdującej się w miejscowości Kamień, w województwie łódzkim. Podczas przeszukania posesji 8 kwietnia 2015 r. ujawniono linię do produkcji papierosów, która znajdowała się w końcowej fazie montażu. Linia była podłączona do generatora prądu oraz urządzenia wytwarzającego podciśnienie. W podajniku znajdowały się sztabki filtrowe oraz oklejki filtra, co świadczyło o zamiarze rozpoczęcia produkcji. W przeszukanych pomieszczeniach zabezpieczono również komponenty do produkcji papierosów i 122 kilogramy tytoniu.

Kolejna nielegalna fabryka

Następną nielegalną fabrykę papierosów wykryto w Drwalewie wnwojewództwie mazowieckim. Podczas czynności 15 czerwca 2016 roku funkcjonariusze zabezpieczyli kompletną linię do produkcji papierosów o wydajności 3.000 sztuk papierosów na minutę. Ujawniono także wyroby gotowe, tytoń i komponenty służące do produkcji papierosów. Na miejscu produkcji zabezpieczono 1,2 miliona sztuk papierosów o wartości 800 tysięcy złotych oraz tytoń, z którego można było wyprodukować kolejny 1 milion sztuk papierosów.
Uszczuplenia w podatku akcyzowym wyliczono na kwotę 1,8 miliona złotych, w tym: 1 milion z tytułu wyprodukowanych papierosów oraz 800 tysięcy złotych z tytułu zabezpieczonego tytoniu do palenia.

Następna nielegalna fabryka

Kolejną nielegalną wytwórnię papierosów ujawniono w Białogardzie w województwie zachodniopomorskim. Funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej 22 czerwca 2016 roku zabezpieczyli kompletną linię produkcyjną, komponenty do produkcji papierosów oraz 1,4 miliona sztuk papierosów o wartości 900 tysięcy złotych oraz 2,8 tony tytoniu, z którego można było wyprodukować kolejne 2,8 miliona sztuk papierosów, o wartości rynkowej 1,8 miliona złotych. Uszczuplenia w podatku akcyzowym wyliczono na kwotę 3,3 miliona złotych, w tym: 1,1 miliona złotych z tytułu wyprodukowanych papierosów oraz 2,1 miliona złotych z tytułu zabezpieczonego tytoniu do palenia. W toku czynności zatrzymano osoby, które były zaangażowane w produkcję wyrobów tytoniowych.

Usłyszeli zarzuty

W toku postępowania łącznie 45 osobom, w tym obywatelom Armenii, Rosji i Litwy przedstawiono zarzuty m. in. kierowania i uczestnictwa w zorganizowanej grupie przestępczej, popełnienia przestępstw skarbowych, prania pieniędzy, nielegalnego posiadania broni, wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych.

Czyny zagrożone oskarżonym zagrożone są karą do 12 lat pozbawienia wolności.Wobec czterech podejrzanych w 2017 roku prokurator skierował wnioski odobrowolne poddanie się karze.

Zabezpieczenia majątkowe na 2,3 miliona złotych

W trakcie śledztwa wobec 25 podejrzanych były stosowane środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Aktualnie stosowane są środki m.in. w postaci poręczeń majątkowych na łączną kwotę 1,6 miliona złotych.
W toku postępowania prokurator zastosował wobec podejrzanych zabezpieczenia majątkowe o łącznej wartości 2,3 miliona złotych.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Krzysztof Niemyjski
Informację udostępnił: Krzysztof Niemyjski
Data wytworzenia informacji: 2019-10-07
Data udostępnienia informacji: 2019-10-07
Liczba odsłon: 1 012