środa, 29 stycznia 2020

Akt oskarżenia za łapówki i ustawianie przetargów w Spółce Restrukturyzacji Kopalń

Akt oskarżenia za łapówki i ustawianie przetargów w Spółce Restrukturyzacji Kopalń

Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach skierował do Sądu Rejonowego w Będzinie akt oskarżenia przeciwko 20 osobom oskarżonym m.in. o czyny o charakterze korupcyjnym oraz ustawianie przetargów. Wśród oskarżonych jest m.in. Mirosław S. – były Wiceprezes Zarządu Dyrektora Biura Likwidacji Kopalń i Ochrony Środowiska Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu (SRK S.A.) oraz Grzegorz G. śląski przedsiębiorca.

Zatrzymani na „gorącym uczynku”

Oskarżeni zostali ujęci przez funkcjonariuszy CBA „na gorącym uczynku” przekazania przez Grzegorza G. i przyjęcia przez Mirosława S. 30 tysięcy złotych. Korzyść majątkowa została przekazana w zamian za niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku zapewnienia prawidłowego wydatkowania środków publicznych stosownie do prawa zamówień publicznych i w zamian za nadużycie udzielonych mu uprawnień, polegające na preferencyjnym traktowaniu jednej ze spółek w przetargach publicznych organizowanych w SRK S.A.

Czyny korupcyjne

W toku śledztwa prokurator ustalił, że proceder korupcyjny dotyczył kolejnych osób zatrudnionych w SRK S.A. i pełniących funkcje publiczne. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutów przyjęcia korzyści majątkowych również Markowi C. – byłemu Kierownikowi Zespołu Monitorowania Procesów Likwidacji Kopalń SRK S.A., Przemysławowi K. – byłemu Dyrektorowi Kopalni Węgla Kamiennego KWK Boże Dary i Bogdanowi P. – byłemu  Dyrektorowi Kopalni Węgla Kamiennego KWK „Makoszowy”.

Jak ustalił prokurator łącznie przyjęte korzyści majątkowe wyniosły ponad 156 tysięcy złotych, przy czym 49 tysięcy złotych wręczono w gotówce, a w pozostałym zakresie były to takie korzyści jak prawo użytkowania samochodu czy sponsorowane wyjazdy zagraniczne.

Czyny korupcyjne kwalifikowane z art. 228 par. 3 i 4 kk oraz 229 par. 1 i 3 kk zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Zmowa przetargowa

Zgromadzony przez prokuratora materiał dowodowy wykazał, że przekazane i przyjęte korzyści miały również związek z organizowanymi na rzecz SRK S.A. przetargami publicznymi. W ich toku doszło do zmowy przetargowej. Zmowa ta miała miejsce w co najmniej trzech przetargach publicznych w tym dotyczących świadczenie usług utrzymania ruchu w zakresie systemu bezpieczeństwa w KWK Krupiński o wartości ponad 7 milionów złotych, uruchomienia urządzeń systemu ogólnozakładowej łączności telefonicznej oraz ogólnozakładowego systemu dyspozytorskiego w KWK Centrum o wartości ponad miliona złotych, utrzymania budynku lampowni w tym świadczenia usług obsługi lampowni w KWK Boże Dary o wartości ponad 3 milionów złotych.

Czyny te zostały zakwalifikowane z art. 305 par. 1 kodeksu karnego i zagrożone są karą do 3 lat pozbawienia wolności.

Ponad 500 tysięcy złotych szkody

Ponadto prokurator ustalił, że na szkodę SRK S.A. doszło do przestępstwa niegospodarności, polegającej na bezzasadnym nienałożeniu, przez byłych dyrektorów Oddziału Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń i KWK Boże Dary, kar umownych w związku z nieterminowym realizowaniem umów przez wykonawców. Tym samym wyrządzono szkodę majątkową w łącznej kwocie nie mniejszej niż 546 tysięcy złotych. Czyny te kwalifikowane z art. 296a par. 1 i 2 kk zagrożone są karą do 5 lat pozbawienia wolności.

W toku śledztwa ustalono, że do niegospodarności przyczynili się inni pracownicy oddziałów SRK S.A., którzy poświadczali nieprawdę w protokołach odbioru poszczególnych prac. Łącznie w tych wątkach śledztwa zarzuty przedstawiono 20 osobom.

Prokurator zabezpieczył 635 tysięcy złotych

W toku postępowania prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach dokonał zabezpieczenia majątkowego na mieniu oskarżonych w łącznej kwocie 635 tysięcy złotych.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2020-01-29
Data udostępnienia informacji: 2020-01-29
Liczba odsłon: 1 123