add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Akt oskarżenia za nielegalne nabycie i obrót substancją psychotropową GBL – Prokuratura Krajowa
środa, 30 października 2019

Akt oskarżenia za nielegalne nabycie i obrót substancją psychotropową GBL

Akt oskarżenia za nielegalne nabycie i obrót substancją psychotropową GBL

Prokurator Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku skierował do Sądu Okręgowego w Krośnie akt oskarżenia przeciwko Maciejowi W. Oskarżony to 42-letni mieszkaniec województwa podkarpackiego. Prokurator oskarżył Macieja W. o popełnienie łącznie 28 przestępstw. Śledztwo w sprawie Macieja W., było prowadzone pod nadzorem prokuratora Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku przez funkcjonariuszy Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji w Rzeszowie.

Nielegalnie nabywał i dokonywał obrotu GBL

Prokurator Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku oskarżył Macieja W. o popełnienie przestępstw nielegalnego nabycia znacznej ilości substancji psychotropowej w postaci gamma – butyrolaktonu (GBL). Czynów tych oskarżony dopuścił się w okresie od lipca 2015 r. do września 2017 r. Ponadto Maciej W. jest oskarżony o dokonywanie wielokrotnego nielegalnego obrotu GBL z terenu Polski i ze Słowacji, kwalifikowane z art. 55 ust. 1 i 3, z art. 56 ust. 1 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Za zarzucane przestępstwa oskarżonemu grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności, kara grzywny, przepadek przedmiotów służących do popełnienia przestępstw oraz przepadek równowartości korzyści majątkowych uzyskanych z popełnionych przestępstw, a także nawiązka w wysokości do 50 tysięcy złotych.
W toku postępowania prokurator dokonał zabezpieczenia mienia Macieja W. na poczet kar o charakterze finansowym, w tym ruchomości oraz nieruchomości oskarżonego o wartości około 800 tysięcy złotych.

Wielowątkowe postępowanie

Sprawa przeciwko Maciejowi W. była kontynuacją wielowątkowego śledztwa prowadzonego przez Pomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku dotyczącego ujawnionego procederu sprowadzania do Polski po 1 lipca 2015 r. substancji chemicznej o nazwie gamma-butyrolakton (GBL). W toku postępowania ustalono, że w proceder ten było zaangażowanych kilka firm niezależnych od siebie, funkcjonujących na terenie Polski w latach 2013-2016. Firmy były założone przez obywateli Holandii i jednego obywatela Niemiec, a także przez jednego obywatela RP.

Skierowano kilka aktów oskarżenia

W wyniku ustaleń dokonanych przez prokuratora skierowano kilka aktów oskarżenia przeciwko czterem obywatelom polskim (Robertowi B., Wojciechowi D„ Rafałowi O. i Grecie W.) oraz dwóm obywatelom Królestwa Holandii (Onne L., Job B.). Oskarżeni to osoby w wieku od 36 do 43 lat. Polacy są mieszkańcami województwa podkarpackiego, podlaskiego i opolskiego.
Łącznie prokurator przedstawił sześciu oskarżonym zarzuty popełnienia stu osiemnastu różnego rodzaju przestępstw narkotykowych. W toku postępowania ustalono, że obywatele Holandii założyli na terenie Polski spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, na którą następnie na masową skalę importowali drogą morską z Chin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej beczki o pojemności 200 kg zawierające substancję GBL.

Zostali skazani

W ostatnim czasie Sąd Okręgowy w Gdańsku wydał nieprawomocny wyrok przeciwko oskarżonym skazując ich na karę pozbawienia wolności w wysokości 10 i 12 lat oraz zakaz prowadzenia na terenie RP działalności gospodarczej w zakresie regulowanym przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz innych ustaw takich jak prawo farmaceutyczne na okres 10 lat.

Prowadził działalność z małżonką

W toku postępowania prokurator ustalił, że na terenie Polski Maciej W. i jego żona Greta W. dokonywali nielegalnego obrotu substancją GBL. Małżonkowie współdziałali ze sobą w prowadzeniu działalności gospodarczej, wykorzystując ją do dokonywania na szeroką skalę obrotu wewnątrzwspólnotowego oraz pozawspólnotowego, zabronioną substancją o nazwie GBL.

Ukrywał się przed organami ścigania

Maciej W. w 2018 r. uciekł z kraju i przez niespełna rok ukrywał się przed organami ścigania. Był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania i w czerwcu 2019 r. został ujęty przez funkcjonariuszy Policji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Maciej W. jest osobą karaną. Był już sądzony przez władze Stanów Zjednoczonych za sprzedaż GBL-u, gdzie został kilka lat temu prawomocnie skazany na karę 20 pozbawienia wolności. Następnie został deportowany z USA do Polski, gdzie Sąd Okręgowy w Krośnie dostosował wyrok do polskiego prawodawstwa, wymierzając Maciejowi W. karę 8 lat pozbawienia wolności. Jak ustalono Maciej W. dokonał przemytu i nielegalnego obrotu GBL w okresie trzyletniej próby związanej z przedterminowym zwolnieniem go z odbywania kary pozbawienia wolności przez Sąd Okręgowy w Krośnie.

GBL o wartości miliona złotych

Sprzedaż GBL przez firmy prowadzone przez Macieja W. w Polsce oraz na Słowacji, odbywała się na wielką skalę – ustalono, że doszło do ponad tysiąca transakcji. Odbiorcami GBL były osoby z Polski, ale w zdecydowanej większości przesyłki były wysyłane do podmiotów zagranicznych z całego świata. Maciej W. handlował tą substancją odurzającą pod inną nazwą używając między innymi określenia, iż jest to środek czyszczący do felg, graffiti itp. rzeczy.
Jak ustalił prokurator łączna ilość wprowadzonego do obrotu GBL wyniosła co najmniej 1.000 kg, o wartości nie mniejszej niż milion złotych. Ilość ta umożliwiłaby przygotowanie ponad 600 tysięcy „zwykłych” porcji spożywczych GBL w charakterze środka psychoaktywnego.

Środek zakazany przez ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii

Substancja o nazwie GBL gamma-butyrolakton (GBL) jest estrem GHB (kwasu gamma-hydroksymasłowego). W wyniku nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii od 1 lipca 2015 r. GBL stanowi substancję psychotropową (narkotyk) na równi z GHB. Substancja GBL posiada takie samo, a nawet intensywniejsze działanie psychoaktywne jak GHB, gdyż po wprowadzeniu do organizmu ulega szybkiemu przekształceniu chemicznemu do kwasu gamma-hydroksymasłowego. Kwas gamma-hydroksymasłowy (GHB) bywa wykorzystywany przez osobę przyjmującą go nie tylko świadomie, ale może zostać spożyty w sposób nieświadomy, a przy zastosowaniu odpowiedniego stężenia prowadzi do stanu przejściowej utraty kontroli nad swoim postępowaniem i późniejszej amnezji dotyczącej tego okresu. Z uwagi na swoje właściwości psychoaktywne jest on używany także na rynku narkotykowym jako tzw. „pigułka gwałtu”.

Wymagane zezwolenie

Przywóz, wywóz, wewnątrzwspólnotowa dostawa lub dystrybucja, w tym obrót hurtowy, środków odurzających lub substancji psychotropowych wymaga zezwoleń i pozwoleń Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF), a wywóz i wewnątrzwspólnotowa dostawa dodatkowo także pozwolenia wydanego przez właściwe władze kraju przywozu. W toku śledztwa ustalono, że Maciej W. nie uzyskał żadnych dokumentów, ani zezwoleń w tym zakresie.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2019-10-30
Data udostępnienia informacji: 2019-10-30
Liczba odsłon: 30 744

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj