wtorek, 28 stycznia 2020

Akt oskarżenia za organizowanie nielegalnej migracji Wietnamczyków tzw. „kanałem nadbałtyckim”

Akt oskarżenia za organizowanie nielegalnej migracji Wietnamczyków tzw. „kanałem nadbałtyckim”

Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie skierował do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko dziesięciu osobom, którym zarzucił udział w zorganizowanej grupie przestępczej organizującej nielegalną migrację obywateli Wietnamu tzw. „kanałem nadbałtyckim”. Postępowanie prowadziła Placówka Straży Granicznej w Terespolu Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie.

Zakres zarzutów

Prokurator Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie oskarżył trzech obywateli Wietnamu o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą kwalifikowane z art. 258 par. 1 i 3 kodeksu karnego oraz nielegalne organizowanie innym osobom przekraczania wbrew przepisom granicy Rzeczpospolitej Polskiej kwalifikowane z art. 264 par. 3 kk. Czyny te zagrożone są karą nawet do 10 lat pozbawienia wolności.
Ponadto prokurator oskarżył sześć pozostałych osób o organizowanie innym osobom przekraczania wbrew przepisom granicy Rzeczpospolitej Polskiej kwalifikowane z art. 264 par. 3 kk. Oskarżeni uczynili sobie z tego procederu stałe źródło dochodu.
Łącznie pięć osób zostało oskarżonych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowane z art. 258 par. 1 kk.
Czyny te zagrożone są karą do 5 lat pozbawienia wolności.

Przerzut imigrantów „kanałem nadbałtyckim”

W toku śledztwa ustalono, że grupa przestępcza działała od 2012 roku do 2017 roku na terenie Polski, Litwy, Łotwy i Rosji.
Prokurator Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie ustalił, że organizatorzy procederu legalnie sprowadzali obywateli Wietnamu drugą lotniczą do Rosji. Następnie „przerzucone” osoby przedostawały się bezprawnie zielonymi granicami w zorganizowanych grupach z Rosji przez Białoruś, Ukrainę lub Estonię i Łotwę na Litwę, a następnie do Polski i dalej do krajów Europy Zachodniej. Organizatorzy prowadzili swoją działalność na terytorium Wietnamu, Rosji, Republiki Białoruś, Polski, Niemiec, Francji oraz Belgii. Każdy z nich odpowiadał za poszczególny etap podróży cudzoziemca z Wietnamu do Europy.

15 tysięcy USD za przerzut

Prokurator ustalił, że w skład grupy wchodzili zarówno obywatele Wietnamu jak i Polski. Rola członków grupy działający na terytorium RP polegała na zorganizowaniu cudzoziemcom pochodzenia wietnamskiego, przekroczenia wbrew przepisom granicy RP z kierunku litewskiego, ukraińskiego lub białoruskiego, zapewnieniu im wyżywienia, środków łączności oraz bezpiecznego miejsca pobytu w RP, a następnie po otrzymaniu określonej kwoty pieniędzy za zorganizowany „przerzutu” – najczęściej w formie przelewu bądź przekazu pieniężnego dokonanego od rodzin cudzoziemców z terytorium Wietnamu – dalszy ich transport do Niemiec lub Francji. Jednorazowy przerzut kosztował 15 tysięcy dolarów amerykańskich.

Grupą kierowali obywatele Wietnamu

Jak ustalił prokurator, organizatorami przestępczego procederu byli obywatele Wietnamu przebywający legalnie na terytorium RP, zameldowani w rejonie Warszawy i Wólki Kosowskiej, będącej najliczniejszym skupiskiem mniejszości wietnamskiej w Polsce. Osoby te, poza prowadzeniem działalności przestępczej, posiadały także zarejestrowane działalności gospodarcze zlokalizowane w wielu centrach handlowych, usytuowanych na terenie Wólki Kosowskiej, Warszawy oraz Konina. Dzięki prowadzonej działalności handlowej posiadali liczne kontakty z obywatelami polskimi oraz obywatelami krajów nadbałtyckich, tj. Litwy i Łotwy. Osoby te wykorzystywane były później przez „organizatorów” przestępczego procederu w charakterze osób wyszukujących kierowców lub kierowców odpowiedzialnych za nielegalny transport cudzoziemców z terytorium Litwy lub Łotwy oraz Ukrainy do Polski, a następnie do krajów Europy Zachodniej.

Schemat działania

Schemat organizacji każdego z „przerzutów” co do zasady był taki sam. Każdy z przemytów poprzedzał szereg kontaktów telefonicznych kierujących grupą oskarżonych z osobami na terytorium Wietnamu, których celem było ustalenie ilości migrantów, terminów, opracowanie tranzytu, jak też poczynienie uzgodnień finansowo-rozliczeniowych. Kontakty prowadzone były także z organizatorami znajdującymi się na terytorium państw tranzytowych: m. in. Rosji, Ukrainy, Białorusi, Łotwy i Litwy, jak też przebywającymi w państwach docelowych, m. in. Niemczech, Belgii, Francji, Wielkiej Brytanii. W wyniku przeprowadzonych czynności ustalono, że organizatorzy kontaktowali się też w ramach przestępczego procederu z osobami znajdującymi się na terytorium Słowacji, Czech i Hiszpanii. Po dokonaniu wstępnych ustaleń i wyrażeniu zgody na podjęcie się zorganizowania nielegalnej migracji, przechodzono do kolejnego etapu działalności. Organizatorzy do przechowywania migrantów wykorzystywali swoje miejsca zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej lub też lokalizacje udostępnione im przez członków diaspory wietnamskiej w rejonie m.in. Wólki Kosowskiej, Mrokowa czy Warszawy.

O sprawie pisaliśmy:
http://pk.gov.pl/aktualnosci-prokuratury-krajowej/rozbita-grupa-przestepcza-organizujaca-nielegalna-migracje-wietnamczykow.html#.WKbvbuQzV9A

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2020-01-28
Data udostępnienia informacji: 2020-01-27
Liczba odsłon: 1 071