poniedziałek, 19 października 2020

Akt oskarżenia za wprowadzenie do obrotu znacznej ilości narkotyków

Akt oskarżenia za wprowadzenie do obrotu znacznej ilości narkotyków

Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach, skierował do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim akt oskarżenia przeciwko 14 osobom wchodzącym w skład zorganizowanej grupy przestępczej, która wprowadzała do obrotu znaczne ilości środków odurzających w postaci marihuany oraz substancji psychotropowych.

Zakres zarzutów

Prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach oskarżył Konrada S. o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą kwalifikowane z art. 258 par. 3 kodeksu karnego, natomiast 13 osób o udział w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowany z art. 258 par. 1 kk. Kolejne zarzuty dotyczą dokonywania obrotu znacznymi ilościami narkotyków w postaci marihuany, amfetaminy, tabletek extasy oraz haszyszu kwalifikowane z art. 56 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Przestępstwa narkotykowe zagrożone są karą do 12 lat pozbawienia wolności.

W toku śledztwa wobec 9 podejrzanych na wniosek prokuratora stosowano izolacyjny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec 6 osób zastosowano poręczenia majątkowego, dozór Policji oraz zakaz opuszczania kraju.

Działali na terenie woj. łódzkiego

Zorganizowana grupa przestępcza został założona i była kierowana przez Konrada S. W toku postępowania prokurator ustalił, że grupa funkcjonowała w okresie od połowy 2011 roku do końca 2016 roku m.in. w takich miejscowościach jak Unewel, Antoniówka, Studzianki oraz w Tomaszowie Mazowieckim i innych miejscowościach na terenie województwa łódzkiego, a także w Wielkiej Brytanii i innych miejscowościach.

Handel narkotykami

Działalność grupy koncentrował się głównie na obrocie znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych w postaci marihuany, amfetaminy, tabletek extasy oraz haszyszu. Ponadto jej członkowie dokonywali planowanych i nadzorowanych przez Konrada S., kradzieży, rozbojów – także z użyciem broni palnej, a także przemytów znacznych ilości marihuany, amfetaminy i tabletek extasy z Królestwa Niderlandów i Republiki Federalnej Niemiec na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W popełnianie tych przestępstw były angażowane również osoby działające poza strukturami zorganizowanej grupy przestępczej, które również zostały objęte aktem oskarżenia.

Struktura grupy w lokalnym środowisku osób trudniących się handlem narkotykami wzbudzała respekt – głównie z uwagi na osobę jej założyciela – Konrada S., który miał skłonności do brutalnych zachowań i wymuszał bezwarunkowe posłuszeństwo.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2020-10-19
Data udostępnienia informacji: 2020-10-18
Liczba odsłon: 776