piątek, 07 lutego 2020

Apelacja prokuratora w sprawie zabójstwa 62-latka. Skarżący zarzuca rażąco niską orzeczoną przez sąd karę pozbawienia wolności

Apelacja prokuratora w sprawie zabójstwa 62-latka. Skarżący zarzuca rażąco niską orzeczoną przez sąd karę pozbawienia wolności

Prokurator Rejonowy w Jędrzejowie zaskarżył wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach z 11 grudnia 2019 r. skazujący Roberta J. na karę 13 lat pozbawienia wolności za zabójstwo 62-letniego mieszkańca Raszkowa w powiecie jędrzejowskim. W ocenie prokuratora orzeczona kara jest rażąco niewspółmierna do wagi tego czynu. Żąda dla sprawcy kary 25 lat pozbawienia wolności.

Pobili, utopili i wywieźli do lasu, gdzie zakopali

Zdarzenie miało miejsce 19 lutego 2019 r. Do domu, w którym mieszkał oskarżony i jego brat , przyszedł pokrzywdzony – ich sąsiad. Pomiędzy jednym z braci i pokrzywdzonym doszło do kłótni. Robert J. uderzył sąsiada pięścią w twarz, po czym wspólnie z bratem zanurzyli jego głowę w balii z wodą. Gdy pokrzywdzony przestał dawać oznaki życia, bracia załadowali jego ciało na taczki, wywieźli do lasu i tam zakopali.
Do ujawnienia zwłok pokrzywdzonego doszło w wyniku działań związanych jego poszukiwaniem po zgłoszonym przez rodzinę zaginięciu. Zwłoki znajdowały się w lesie niedaleko miejsca zamieszkania pokrzywdzonego.
Zebrany w śledztwie materiał dowodowy pozwolił na ustalenie przebiegu zdarzenia i merytoryczne zakończenie tego postępowanie.
Z opinii biegłych psychiatrów wynika, iż w czasie popełniania zarzucanego czynu Robert J. miał ograniczoną w stopniu znacznym poczytalność, zaś jego brat był całkowicie niepoczytalny
9 sierpnia 2019 r. prokuratura Rejonowa w Jędrzejowie skierowała przeciwko Grzegorzowi J. akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Kielcach.

Wyrok sądu I Instancji

Wyrokiem z 11 grudnia 2019 r. Sąd uznał oskarżonego winnym zabójstwa popełnionego wprawdzie przy ograniczonej w stopniu znacznym poczytalności, ale jednocześnie w warunkach powrotu do przestępstwa, czyli recydywy. Oskarżony popełnił bowiem w przeszłości podobne przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu – co istotne wówczas także w warunkach recydywy – i odbył za nie karę pozbawienia wolności w okresie 5 lat przed dopuszczeniem się obecnie zarzucanej mu zbrodni.
Sąd Okręgowy w Kielcach za zarzucaną Robertowi J. zbrodnię wymierzył mu karę 13 lat pozbawienia wolności.

Apelacja prokuratora

Z wyrokiem tym, w części dotyczącej orzeczenia o karze nie zgodził się prokurator.
W wywiedzionej 7 stycznia 2020 r. apelacji zarzucił orzeczeniu rażącą niewspółmierność i łagodność orzeczonej kary pozbawienia wolności. Prokurator wniósł o zmianę wyroku poprzez orzeczenie wnioskowanej przez niego kary 25 lat pozbawienia wolności, jako kary adekwatnej do wagi czynu, wysokiego stopnia winy i społecznej szkodliwości czynu.
Skarżący wskazał na cele zapobiegawcze i wychowawcze kary, a także potrzeby kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.
W ocenie prokuratora Sąd przecenił jedyną okoliczność łagodzącą, wynikającą z opinii biegłych psychiatrów ograniczoną w stopniu znacznym poczytalność, a jednocześnie nie docenił szeregu okoliczności obciążających, a w tym w szczególności drastycznego i brutalnego przebieg u zabójstwa.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2020-02-07
Data udostępnienia informacji: 2020-02-07
Liczba odsłon: 1 035